Průzkum POP očima veřejnosti

Tento empirický průzkum umožnil pochopit spontánní vnímání a reakce veřejnosti na jednotlivé typy POP médií, analyzoval míru vlivu POP materiálů na nákupní rozhodování a poskytl tak komplexní pohled na reklamu a prostředí prodejních míst „očima veřejnosti“.

Průzkum "POP očima veřejnosti"

Dalším rozsáhlým průzkumem POPAI CE , který doplnil „know-how“ získané na základě jednotlivých testů efektivity POP prostředků, byl projekt „POP očima veřejnosti“.

Je možné vytvořit na základě výzkumu garantovaně funkční in store aplikaci?

POPAI v celosvětovém měřítku dlouhodobě kultivuje obor in-store komunikace (marketingu at-retail) a pomáhá efektivně využívat komunikační prostředky v místě prodeje. Středoevropská pobočka POPAI CENTRAL EUROPE se do této iniciativy zapojila průzkumem „POP očima veřejnosti“, který navázal na sérii již dříve realizovaných pilotních průzkumů měření efektivity POP nástrojů.

Generalizace pohledu na jednotlivé POP aplikace

Záměrem projektu bylo generalizovat pohled na jednotlivé POP aplikace z hlediska spotřebitelů a pochopit myšlení spotřebitelů pod vlivem in-store marketingu.

Kontext POP komunikace a přímé atributy POP media

Úspěšnost POP komunikace z hlediska rozhodovacího procesu spotřebitele závisí na dobrém řízení kontextu POP komunikace a dobrém řízení přímých atributů POP. .

O nákupním chování rozhodují emoce

Každá z pěti základních částí průzkumu přinesla významná zjištění, vypovídající o aktuálním významu a vlivu POP prostředků, která byla prezentována formou závěrů a doporučení. .

Pohled zadavatele a hlavního partnera projektu

„Společnost Coca-Cola Beverages se podobných průzkumů zúčastňuje jen výjimečně, ale velmi nás zaujalo téma, u kterého jsme dosud byli odkázáni spíše na intuici a na zpětnou vazbu od merchandiserů z prostředí hypermarketů či supermarketů,“ komentoval své zkušenosti s projektem Jan Táborský.

Jak dál v in-store komunikaci?

Zájem o testy POP nástrojů stoupá. Výrobci i uživatelé prostředků in-store komunikace stále více doceňují důležitost testování efektivity POP, které jim pomáhá odhalit fungující či nefungující POP aplikace a ulehčuje jejich rozhodnutí o dalších správných formách komunikace se zákazníky v maloobchodním prostředí.

Klidný nákup a žádný stres pro spotřebitele

Hlavním požadavkem spotřebitelů na jejich nákup je:klidně a bezproblémově nakoupit. Očekávají, že jim místo, kde nakupují, usnadní jejich nákup.

Letáky a ochutnávky

Dle výsledků průzkumu se letáky se ze zatracované pozice v minulých letech dostaly na přední místo zájmu spotřebitelů, kteří se nestydí za to, že letáky čtou a oceňují jejich informační hodnotu. Spotřebitelé uvádějí, že letáky jsou pro ně oblíbeným zdrojem informací o slevách, akcích a nových produktech Pozornost spotřebitelů přitahují novinky v letácích, jako jsou recepty, nové tématické sekce apod.

Podprahový vliv POP

U všech testovaných POP nástrojů průzkum ukázal vysokou podpořenou znalost, která potvrzuje jejich význam v celkové marketingové komunikaci vybraných značek a je důležitým indikátorem obecného vlivu POP na nákupní impuls, který si nicméně spotřebitelé neuvědomují.

POP připomínají něco, co spotřebitelé chtějí a vyvolávají novou potřebu

POP materiály mají prokazatelnou funkci jako„připomínka chtěného“. POP spotřebitelům připomíná něco, co chtějí, tzn.

Co je důležité při aplikaci nástrojů in-store komunikace

POP prostředky jsou zákazníky vnímány jakou součást prodejního oddělení či prodejny. Z pohledu spotřebitele POP slouží k upozornění na určitou nabídku, novinku a rovněž mají funkci „designového prvku“, který zlepšuje prodejní prostředí.
Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙