Je možné vytvořit na základě výzkumu garantovaně funkční in store aplikaci?

POPAI v celosvětovém měřítku dlouhodobě kultivuje obor in-store komunikace (marketingu at-retail) a pomáhá efektivně využívat komunikační prostředky v místě prodeje. Středoevropská pobočka POPAI CENTRAL EUROPE se do této iniciativy zapojila průzkumem „POP očima veřejnosti“, který navázal na sérii již dříve realizovaných pilotních průzkumů měření efektivity POP nástrojů.

Projekt průzkumu a jeho výsledky byly představeny na nedávné konferenci Advertising& Retail forum 2007. V rámci samostatného workshopu vystoupili Daniel Jesenský, vice-prezident POPAI CE jakožto zástupce koordinátora a realizátora projektu,  Martin Boček, Business Development Manager z průzkumové agentury Ipsos Tambor, která průzkum realizovala, a Jan Táborský, Marketing Manager ze společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika, který o průzkumu hovořil z pozice zadavatele a hlavního partnera projektu.

Rozsáhlý průzkum se zabýval dvěma základními okruhy zkoumání. Nabídl obecný pohled na problematiku POP na základě postojů spotřebitelů všech typů maloobchodních provozoven  a zároveň analyzoval  dopad konkrétních POP aplikací na nákupní chování s detailnějším zaměřením na nové druhy digitálních komunikačních médií

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙