Průzkumy

POPAI CE dlouhodobě realizuje a koordinuje projekty, které zkoumají účinnost  marketingové komunikace v místech prodeje, analyzují nákupní chování a rovněž se zabývají analýzou trhu in-store komunikace z hlediska jeho objemu, struktury i z hlediska postojů zadavatelů reklamy a maloobchodu.

Asociace POPAI CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen 
Admosphere  zveřejňuje nové výsledky projektu monitoringu investic do 
in-store marketingové komunikace.

In-store komunikace představuje téměř 10 miliard Kč čistých výdajů do tohoto typu mediální komunikace

Asociace POPAI CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere  zveřejňuje nové výsledky projektu monitoringu investic do in-store marketingové komunikace.
Nový kvalitativní výzkum POPAI CE mezi českými značkovými výrobci a 
retailery se zaměřil na pochopení významných změn, které na retailovém 
trhu nastaly v důsledku turbulentního pandemického období.  Výzkum 
umožnil popsat nejen změny v oblasti chování spotřebitelů, nastavení a 
exekucí in-store kampaní, ke kterým došlo v loňském roce, ale také ty 
změny, které s námi podle mínění odborníků z řad řetězců a značek 
zůstanou do budoucna.

Změny v oblasti in-store komunikace vlivem pandemie z pohledu zástupců retailu

Nový kvalitativní výzkum POPAI CE mezi českými značkovými výrobci a retailery se zaměřil na pochopení významných změn, které na retailovém trhu nastaly v důsledku turbulentního pandemického období.  Výzkum umožnil popsat nejen změny v oblasti chování spotřebitelů, nastavení a exekucí in-store kampaní, ke kterým došlo v loňském roce, ale také ty změny, které s námi podle mínění odborníků z řad řetězců a značek zůstanou do budoucna.
Nový prakticko-teoretický materiál POPAI CE shrnuje základní oblasti,
 které hrají roli v návratnosti investic (ROI) do in store komunikačních
 aktivit se zapojením POP médií a zároveň nabízí několik 
standardizovaných metrik jejich vyhodnocování.

P.O.P. ROI STANDARDS - Základní kritéria rentability investic do in-store marketingové komunikace

Nový prakticko-teoretický materiál POPAI CE shrnuje základní oblasti, které hrají roli v návratnosti investic (ROI) do in store komunikačních aktivit se zapojením POP médií a zároveň nabízí několik standardizovaných metrik jejich vyhodnocování.
POPAI CE se účastní mezinárodního výzkumu organizovaného POPAI/!Shop 
Global, který na evropských trzích a v USA monitoruje  in-store aktivity
 ve vybraných tržních segmentech.

Globální výzkum POPAI Storedits

POPAI CE se účastní mezinárodního výzkumu organizovaného POPAI/!Shop Global, který na evropských trzích a v USA monitoruje  in-store aktivity ve vybraných tržních segmentech.
Asociace POPAI CENTRAL EUROPE a výzkumná agentura Ipsos realizovaly 
jedinečný výzkumný projekt „Shopper Engagement Study Czech Republic“, 
který nabízí komplexní pohled na nakupování maloobchodních značek 
českými zákazníky v supermarketech a hypermarketech na našem území.

Shopper engagement study

Asociace POPAI CENTRAL EUROPE a výzkumná agentura Ipsos realizovaly jedinečný výzkumný projekt „Shopper Engagement Study Czech Republic“, který nabízí komplexní pohled na nakupování maloobchodních značek českými zákazníky v supermarketech a hypermarketech na našem území.
Vzhledem k vysoké saturaci trhu nadlinkovou komunikací a z toho 
vyplývající nepřehlednosti se převažující procento konečných rozhodnutí o
 koupi či nekoupení určitého výrobku odehrává v místě nákupu.

Pilotní průzkumy měření efektivity POP

Vzhledem k vysoké saturaci trhu nadlinkovou komunikací a z toho vyplývající nepřehlednosti se převažující procento konečných rozhodnutí o koupi či nekoupení určitého výrobku odehrává v místě nákupu.
Tento empirický průzkum umožnil pochopit spontánní vnímání a reakce 
veřejnosti na jednotlivé typy POP médií, analyzoval míru vlivu POP 
materiálů na nákupní rozhodování a poskytl tak komplexní pohled na 
reklamu a prostředí prodejních míst „očima veřejnosti“.

Průzkum POP očima veřejnosti

Tento empirický průzkum umožnil pochopit spontánní vnímání a reakce veřejnosti na jednotlivé typy POP médií, analyzoval míru vlivu POP materiálů na nákupní rozhodování a poskytl tak komplexní pohled na reklamu a prostředí prodejních míst „očima veřejnosti“.
Průzkum je součástí dlouhodobého monitoringu postojů zadavatelů, 
který POPAI CE provádí od roku 2003 včetně meziročních srovnání 
výsledků.  Projekt analyzuje současné postoje zadavatelů reklamy 
k různým mediatypům včetně prostředků in-store komunikace, zjišťuje, jak
 zadavatelé vnímají pozici POP jako komunikačního kanálu a jaké role, 
pozici a význam pro zadavatele mají přímý výrobci a různé typy agentur.

Výzkum postojů zadavatelů reklamy k in-store komunikaci

Průzkum je součástí dlouhodobého monitoringu postojů zadavatelů, který POPAI CE provádí od roku 2003 včetně meziročních srovnání výsledků.  Projekt analyzuje současné postoje zadavatelů reklamy k různým mediatypům včetně prostředků in-store komunikace, zjišťuje, jak zadavatelé vnímají pozici POP jako komunikačního kanálu a jaké role, pozici a význam pro zadavatele mají přímý výrobci a různé typy agentur.
Tento průzkum mapuje potenciál využitelnosti komunikačních médií 
v místě prodeje. Jde o dlouhodobý monitoring názorů zástupců 
maloobchodních řetězců, který probíhá od roku 2005.  Průzkum zkoumá 
hlavní motivační faktory zástupců maloobchodu ke spolupráci se 
zadavateli reklamy v in-store, analyzuje názory maloobchodu z hlediska 
vnímané důležitosti, využitelnosti a efektivity jednotlivých mediatypů 
včetně POP materiálů.

Manuál využitelnosti POP v maloobchodních řetězcích

Tento průzkum mapuje potenciál využitelnosti komunikačních médií v místě prodeje. Jde o dlouhodobý monitoring názorů zástupců maloobchodních řetězců, který probíhá od roku 2005.  Průzkum zkoumá hlavní motivační faktory zástupců maloobchodu ke spolupráci se zadavateli reklamy v in-store, analyzuje názory maloobchodu z hlediska vnímané důležitosti, využitelnosti a efektivity jednotlivých mediatypů včetně POP materiálů.
Pravidelný výzkum analyzuje postoje české veřejnosti k reklamě a 
navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura 
Marktest a ve kterém pokračuje v posledních letech agentura ppm factum 
research. 

Češi a reklama

Pravidelný výzkum analyzuje postoje české veřejnosti k reklamě a navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest a ve kterém pokračuje v posledních letech agentura ppm factum research. 
Další rozsáhlý  průzkum POPAI CE  pod názvem „POP Advertising Display
 Power“, vychází ze skutečnosti, že zadavatelé projevují velký zájem o 
podvědomé aspekty vlivu POP prostředků na zákazníka. Předmětem testování
 jsou  vybrané podlahové POP displeje především v kategorii impulzního 
zboží a průzkum se zaměřuje na kvantifikaci míry vlivu těchto POP 
prostředků na nákupní chování. Základ hodnocení tvoří analýzy prodejních
 dat a pozorování v kombinaci s kvalitativním hloubkovým rozborem 
uvažování zákazníků.

POP Advertising Display Power

Další rozsáhlý  průzkum POPAI CE  pod názvem „POP Advertising Display Power“, vychází ze skutečnosti, že zadavatelé projevují velký zájem o podvědomé aspekty vlivu POP prostředků na zákazníka. Předmětem testování jsou  vybrané podlahové POP displeje především v kategorii impulzního zboží a průzkum se zaměřuje na kvantifikaci míry vlivu těchto POP prostředků na nákupní chování. Základ hodnocení tvoří analýzy prodejních dat a pozorování v kombinaci s kvalitativním hloubkovým rozborem uvažování zákazníků.
Unikátní průzkum POPAI CENTRAL EUROPE detailně analyzoval současný 
trh reklamních a dárkových předmětů. Zkoumal potenciál růstu v určitých 
segmentech dárkových předmětů, prodej reklamních předmětů z hlediska 
základního členění, zastoupení druhů reklamních předmětů ve firemních 
rozpočtech, efektivitu jednotlivých typů dárkových předmětů a jejich 
působení na spotřebitele, význam obalu i význam značky při výběru 
dárkového předmětu.

Průzkum v oblasti dárkových a propagačních předmětů

Unikátní průzkum POPAI CENTRAL EUROPE detailně analyzoval současný trh reklamních a dárkových předmětů. Zkoumal potenciál růstu v určitých segmentech dárkových předmětů, prodej reklamních předmětů z hlediska základního členění, zastoupení druhů reklamních předmětů ve firemních rozpočtech, efektivitu jednotlivých typů dárkových předmětů a jejich působení na spotřebitele, význam obalu i význam značky při výběru dárkového předmětu.
Trh s digitálními médii zaznamenává globálně slibný růst a využití 
digitálních komunikačních prostředků je stále výraznějším trendem i u 
nás. Cílem POPAI CE v oblasti digitální komunikace je přinést nové 
informace o digitálních médiích a formou praktických ukázek a výsledků 
průzkumů pomoci zadavatelům reklamy se v této sféře lépe orientovat.

Průzkumy v oblasti digital signage

Trh s digitálními médii zaznamenává globálně slibný růst a využití digitálních komunikačních prostředků je stále výraznějším trendem i u nás. Cílem POPAI CE v oblasti digitální komunikace je přinést nové informace o digitálních médiích a formou praktických ukázek a výsledků průzkumů pomoci zadavatelům reklamy se v této sféře lépe orientovat.
Jedním z kontinuálních projektů POPAI CE v oblasti průzkumů a analýz 
trhu je monitoring investic do in-store komunikace, který je realizován 
ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech. K dispozici jsou tak 
informace o objemu investic do výroby reklamy v místě prodeje v ČR a 
rovněž informace o jejich struktuře. Údaje jsou zpracovány a 
prezentovány v časové řadě od roku 2010.Monitoring nahrazuje orientační a nesofistikované odhady bez znalosti
 konkrétních čísel a přispívá k lepší transparentnosti a čitelnosti 
oboru in-store marketingu. Díky získaným datům je možné identifikovat a 
předvídat různé trendy v oboru. Jde o významný nástroj k podpoře a 
medializaci oboru vedle již realizovaných průzkumů.Monitoring sleduje investice do vývoje a produkce tradičních POP 
nástrojů, prostředků digitální komunikace a nově dárkových a reklamních 
předmětů pro podporu prodeje.

Monitoring investic do in-store komunikace a monitoring investic do dárkových a reklamních předmětů pro podporu prodeje

Jedním z kontinuálních projektů POPAI CE v oblasti průzkumů a analýz trhu je monitoring investic do in-store komunikace, který je realizován ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech. K dispozici jsou tak informace o objemu investic do výroby reklamy v místě prodeje v ČR a rovněž informace o jejich struktuře. Údaje jsou zpracovány a prezentovány v časové řadě od roku 2010.Monitoring nahrazuje orientační a nesofistikované odhady bez znalosti konkrétních čísel a přispívá k lepší transparentnosti a čitelnosti oboru in-store marketingu. Díky získaným datům je možné identifikovat a předvídat různé trendy v oboru. Jde o významný nástroj k podpoře a medializaci oboru vedle již realizovaných průzkumů.Monitoring sleduje investice do vývoje a produkce tradičních POP nástrojů, prostředků digitální komunikace a nově dárkových a reklamních předmětů pro podporu prodeje.
Průzkum se zaměřuje na analýzu rolí a funkcí in-store komunikace 
v segmentu HORECA (hotely, restaurace, kavárny a další podobná zařízení)
 a zároveň zkoumá účinnost různých typů komunikačních prostředků i 
potenciál jejich budoucího využití v tomto segmentu.

Horeca

Průzkum se zaměřuje na analýzu rolí a funkcí in-store komunikace v segmentu HORECA (hotely, restaurace, kavárny a další podobná zařízení) a zároveň zkoumá účinnost různých typů komunikačních prostředků i potenciál jejich budoucího využití v tomto segmentu.
Cílem výzkumného projektu PEFS <strong>(</strong>POP Effectivity 
Focus Study) je vyhodnocování prodejních výkonností modelových POP 
kampaní. Projekt je založen na výsledcích průzkumů mezi maloobchodními 
řetězci a zadavateli reklamy, které ukázaly, že zjišťování efektivity 
POP kampaní je maloobchodníky i dodavateli značkových výrobků aktuálně 
považováno za jeden ze základních předpokladů pro jejich budoucí 
nasazování.

PEFS (POP Effectivity Focus Study)

Cílem výzkumného projektu PEFS (POP Effectivity Focus Study) je vyhodnocování prodejních výkonností modelových POP kampaní. Projekt je založen na výsledcích průzkumů mezi maloobchodními řetězci a zadavateli reklamy, které ukázaly, že zjišťování efektivity POP kampaní je maloobchodníky i dodavateli značkových výrobků aktuálně považováno za jeden ze základních předpokladů pro jejich budoucí nasazování.
Sémiotický průvodce je novým unikátním projektem na našem trhu, jehož
 cílem je poskytnout díky schopnostem a nástrojům sémiotiky návod, jak 
dosáhnout lepší, významově bohatší, výstižnější, smysluplnější, 
konzistentnější, a tím i efektivnější komunikace v prodejních místech.

POP sémiotický průvodce

Sémiotický průvodce je novým unikátním projektem na našem trhu, jehož cílem je poskytnout díky schopnostem a nástrojům sémiotiky návod, jak dosáhnout lepší, významově bohatší, výstižnější, smysluplnější, konzistentnější, a tím i efektivnější komunikace v prodejních místech.
Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙