Monitoring investic do in-store komunikace a monitoring investic do dárkových a reklamních předmětů pro podporu prodeje

Jedním z kontinuálních projektů POPAI CE v oblasti průzkumů a analýz trhu je monitoring investic do in-store komunikace, který je realizován ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech. K dispozici jsou tak informace o objemu investic do výroby reklamy v místě prodeje v ČR a rovněž informace o jejich struktuře. Údaje jsou zpracovány a prezentovány v časové řadě od roku 2010.

Monitoring nahrazuje orientační a nesofistikované odhady bez znalosti konkrétních čísel a přispívá k lepší transparentnosti a čitelnosti oboru in-store marketingu. Díky získaným datům je možné identifikovat a předvídat různé trendy v oboru. Jde o významný nástroj k podpoře a medializaci oboru vedle již realizovaných průzkumů.

Monitoring sleduje investice do vývoje a produkce tradičních POP nástrojů, prostředků digitální komunikace a nově dárkových a reklamních předmětů pro podporu prodeje.

Dokumenty ke stažení

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙