Pilotní průzkumy měření efektivity POP

Význam POP prostředků roste z hlediska celkové obchodní komunikace společností a v rámci aktuálních trendů je třeba zajistit existenci sofistikovaných mechanizmů pro posouzení jejich konkrétního nasazení.

Z provedených analýz zaměřených na způsoby rozhodování o vhodnosti či nevhodnosti použití POP prostředků vyplývá, že rozhodnutí jsou většinou  uskutečňována spíše na základě „domněnek“ a intuice než prokazatelných „faktů“ týkajících se efektivity a vhodnosti pro řešení konkrétních obchodních  strategií.

Nový trend – testování skutečné efektivity POP

Tento projekt v současnosti probíhá ve formě série testování a má dokázat, jak POP fungují, do jaké míry, v kombinaci s čím, jaké vlivy na POP působí.  Pro realizaci projektu byla na základě výběrového řízení  vybrána průzkumová  agentura Tambor.
Celý „seriál“ výzkumů se uskutečňuje v rozmezí řádově jednoho roku, během kterého dojde
postupně k vyhodnocení efektivity hlavních POP komunikačních prostředků.

Důležitými podklady pro realizaci projektu byly sběr a analýza podkladů o měření ze zahraničí prostřednictvím ostatních národních poboček POPAI a organizace diskusních fór se zástupci značkových výrobců, zástupců MO a zástupců agentur pro výzkum trhu.

Hlavním cílem projektu je vyhodnocení efektivity jednotlivých POP prostředků spolu s vytvořením určitých optimálních standardů z pohledu zadavatele POP, výrobce POP,  MO struktur a agentury na průzkum trhu. 

Novým trendem v oblasti POP podpory prodeje je testování jejich skutečné efektivity.
Průzkum má poskytnout sofistikovaný podpůrný materiál pro prosazování nasazení POP  pro trade marketing oddělení a key account oddělení, a to jak v rámci interních jednání ve společnostech výrobců značek, tak v rámci jednání s maloobchodními řetězci.

Proč jsou POP prostředky měřeny?

POP mají za sebou dlouhou minulost a celosvětově je jim předpovídána plodná budoucnost.
Jejich přínos je měřitelný a  jsou schopny tvořit trendy, případně se trendům přizpůsobovat (z hlediska designu, technologií i  požadavků maloobchodu). Tyto prostředky mají značný kreativní potenciál a mají sílu být významnou součástí komunikačních kampaní.
Umí fungovat ve všech částech komunikačního mixu (budování značky, komunikace ceny a image výrobku)

Co na POP především měřit?

- nárůst prodeje pod vlivem působení POP prostředků, a to samostatně nebo v kombinaci s jinou formou komunikace: jak POP funguje ve spolupráci s hosteskou nebo samplingem…
-  návratnost investic POP prostředků -  ROI
-  plánovaný versus uskutečněný nákup, kde je záměrem dokázat impulzní charakter POP
-  míra vlivu na nákupní rozhodnutí a nákupní chování
-  zapamatovatelnost konkrétních POP /četnost registrace/
-  vliv na vnímání a rozvoj značky
-  test spotřebitelova chování a jeho rozhodovací proces v okolí POP prostředku
-  získání podkladů  k optimalizaci umístění v prodejním 
  prostoru : průzkum nabízí řešení pro zadavatele, který před vynaložením významných finančních prostředků na nákup velkých sérií POP má možnost  konkrétní POP prostředek  po  určitou dobu otestovat a zjistit, zda funguje dle jeho představ.
Pro testování efektivity byly vybráno několik typových zástupců POP. Jde o prodejní stojany, regálové lišty, paletové ostrovy, regálové dekorace, displaye k pokladnám.

Společnost Energizer Czech spol. s r.o. je jednou ze společností, které se účastní projektu měření efektivity POP. Projekt byl zahájen již v loňském roce a je realizován v rámci spolupráce asociace POPAI CENTRAL EUROPE a agentury pro marketingový výzkum trhu Tambor.

Energizone – další fáze testování POP prostředků

Společnost Energizer Czech spol. s r.o. je jednou ze společností, které se účastní projektu měření efektivity POP. Projekt byl zahájen již v loňském roce a je realizován v rámci spolupráce asociace POPAI CENTRAL EUROPE a agentury pro marketingový výzkum trhu Tambor.
Cílem POP testu bylo zmapovat vnímání značky Velkopopovický Kozel ze 
strany spotřebitelů. Výchozí přitom byla POP aplikace Grilmánie, přičemž
 se sledovalo, jaký vliv má na nákupní chování spotřebitelů a zda si 
spotřebitelé daný POP materiál spojují s akcí Globus Grilmánie 
(celostátní soutěží v grilování probíhající v tomto řetězci).

Plzeňský Prazdroj - POP test Grilmánie

Cílem POP testu bylo zmapovat vnímání značky Velkopopovický Kozel ze strany spotřebitelů. Výchozí přitom byla POP aplikace Grilmánie, přičemž se sledovalo, jaký vliv má na nákupní chování spotřebitelů a zda si spotřebitelé daný POP materiál spojují s akcí Globus Grilmánie (celostátní soutěží v grilování probíhající v tomto řetězci).
Společnost Pribina se rozhodla testovat efektivitu nástrojů in-store 
komunikace pro vybrané výrobky ze svého sortimentu v hypermarketech 
řetězce Interspar. Konkrétně jde o testování nového merchandisingového 
konceptu sekce krájených sýrů a sady POS materiálů pro výrobek 
Pribináček Smajlík.

Pribina - nástroje in-store komunikace

Společnost Pribina se rozhodla testovat efektivitu nástrojů in-store komunikace pro vybrané výrobky ze svého sortimentu v hypermarketech řetězce Interspar. Konkrétně jde o testování nového merchandisingového konceptu sekce krájených sýrů a sady POS materiálů pro výrobek Pribináček Smajlík.
V rámci série testování byly jako první prezentovány výsledky měření 
efektivity regálového orientačního POP systému pro kořenící výrobky 
značky Vitana, které proběhlo v červnu 2005 ve vybraných prodejnách 
Interspar. Vitana při přípravě a realizaci tohoto projektu vycházela ze 
skutečnosti, že spotřebitel se v maloobchodě špatně orientuje při 
hledání v rámci sekce koření i při výběru konkrétního druhu koření v 
sekci, sortiment je celkově vnímán jako nepřehledný.

Vitana - regálový orientační systém

V rámci série testování byly jako první prezentovány výsledky měření efektivity regálového orientačního POP systému pro kořenící výrobky značky Vitana, které proběhlo v červnu 2005 ve vybraných prodejnách Interspar. Vitana při přípravě a realizaci tohoto projektu vycházela ze skutečnosti, že spotřebitel se v maloobchodě špatně orientuje při hledání v rámci sekce koření i při výběru konkrétního druhu koření v sekci, sortiment je celkově vnímán jako nepřehledný.
Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙