Pribina - nástroje in-store komunikace

Společnost Pribina se rozhodla testovat efektivitu nástrojů in-store komunikace pro vybrané výrobky ze svého sortimentu v hypermarketech řetězce Interspar. Konkrétně jde o testování nového merchandisingového konceptu sekce krájených sýrů a sady POS materiálů pro výrobek Pribináček Smajlík.

Testování skutečné efektivity prostředků in-store komunikace je aktuální iniciativou asociace POPAI CENTRAL EUROPE. Tento projekt průzkumu představuje úzkou spolupráci POPAI CE, průzkumové agentury Tambor, významných výrobců a předních řetězců na českém trhu.

Hlavním cílem společného projektu

- vyhodnotit významnost POP prostředku v rámci komunikačního mixu a postupnými kroky vytvořit manuál efektivnosti POP.  Projekt chce prověřit,  jak prostředky in-store komunikace fungují, do jaké míry, v kombinaci s čím, jaké vlivy na ně působí. 
O realizovaných testech  pro výrobky společnosti Pribina poskytl informace  pan Marek MOHYLA,  Sales Development Manager této firmy.

Testování nového merchandisingového řešení pro krájené sýry

Vytvořením nového konceptu category managementu v sekci krájených sýrů se přední výrobce značkových sýrů Pribina ve spolupráci s řetězcem Interspar snaží o reflektování potřeb zákazníků, kteří zde krájené sýry nakupují tak, aby došlo k lepší orientaci v sekci a ke vzbuzení většího nákupního impulsu za pomocí implementace POP. 
Test, který  probíhá v  hypermarketech řetězce Interspar, byl zahájen v listopadu 2005. 
Koncept zahrnuje nové řešení merchandisingu podpořené speciálními POP materiály, jeho součástí je také složka komunikace a edukace zákazníka.
V první fázi proběhl výzkum spotřebitelského chování přímo u úseků s krájenými sýry, který realizovala agentura Tambor. Na základě zjištěných poznatků bylo vypracováno takové řešení, které reaguje na hlavní požadavky zákazníků.
Cílem projektu je zvrátit nepříznivý trend, kterým prochází v posledních letech krájené sýrové úseky nejen na českém trhu, ale v celé Evropě, a to na rozdíl od segmentu balených sýrů prodávaných v regálech, kde je meziroční trend rostoucí.

Pribina testuje efektivitu POP prostředků pro výrobek Smajlík

Společnost Pribina  se rozhodla zapojit se svými POS materiály Smajlík do seriálu testování efektivity POP prostředků, který pro asociaci POPAI CENTRAL EUROPE realizuje  průzkumová agentura Tambor.
Společnost Pribina  v rámci detailních analýz mimo jiné zjistila, že je poměrně rozsáhlá báze zákazníků Smajlíku, kteří opakovaně výrobek nakupují a v rámci průzkumu bylo konstatováno, že velké procento zákazníků má problém produkt nalézt. Kvalitní POP by tak kromě vzbuzeni nákupního impulsu mohlo napomoci k lepší orientaci v kategorii a vést ke snazšímu nalezeni produktu.
Test probíhá na vybraných prodejnách řetězce Interspar od poloviny listopadu 2005 do konce ledna 2006 . Sadu testovaných POS materiálů tvoří podlahová grafika, shelf flagy, shelf strips a plastové prezentoáry. Tyto prostředky in-store reklamy jsou během uvedeného období testovány jak v různých kombinacích, tak v kompletním nasazení.

Daniela Krofiánová
POPAI CENTRAL EUROPE

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙