Průzkumy v oblasti digital signage

Trh s digitálními médii zaznamenává globálně slibný růst a využití digitálních komunikačních prostředků je stále výraznějším trendem i u nás. Cílem POPAI CE v oblasti digitální komunikace je přinést nové informace o digitálních médiích a formou praktických ukázek a výsledků průzkumů pomoci zadavatelům reklamy se v této sféře lépe orientovat.

Jaká je znalost digitálních technologií na našem trhu? Jaké nástroje 
digitální in-store komunikace jsou využívány a proč? Jaké bariéry brání 
širšímu využití digitálních nástrojů? Těmito a dalšími otázkami se 
zabýval nový unikátní výzkum asociace POPAI CE a výzkumné agentury 
Nielsen.

Digitální komunikace v in-store bude do budoucna klíčová, ale její doba ještě nenastala

Jaká je znalost digitálních technologií na našem trhu? Jaké nástroje digitální in-store komunikace jsou využívány a proč? Jaké bariéry brání širšímu využití digitálních nástrojů? Těmito a dalšími otázkami se zabýval nový unikátní výzkum asociace POPAI CE a výzkumné agentury Nielsen.
Trh s digitálními médii zaznamenává globálně slibný růst a využití 
digitálních komunikačních prostředků je stále výraznějším trendem i u 
nás.  I přes nesporné výhody, které tyto moderní technologie nabízejí 
v oblasti marketingové komunikace, a i přes osvětu a významné snahy o 
popularizaci těchto médií paradoxně zjišťujeme, že zadavatelé reklamy o 
nich stále nemají dostatek informací pro jejich efektivní využití. 

Jaký potenciál nakupujících můžeme oslovit digitální reklamou v in-store?

Trh s digitálními médii zaznamenává globálně slibný růst a využití digitálních komunikačních prostředků je stále výraznějším trendem i u nás.  I přes nesporné výhody, které tyto moderní technologie nabízejí v oblasti marketingové komunikace, a i přes osvětu a významné snahy o popularizaci těchto médií paradoxně zjišťujeme, že zadavatelé reklamy o nich stále nemají dostatek informací pro jejich efektivní využití. 
Published: 05/27/2010 Arbitron’s new research report not only 
describes the reach of digital place-based displays but also who’s 
viewing those screens. By Richard Lebovitz

New Study Vindicates Use of Digital Place-based Media

Published: 05/27/2010 Arbitron’s new research report not only describes the reach of digital place-based displays but also who’s viewing those screens. By Richard Lebovitz
Rozsáhlý projekt „POP očima veřejnosti“, který je koordinován POPAI 
CENTRAL EUROPE a realizován ve spolupráci s průzkumovou agenturou 
Ipsos-Tambor, analyzuje spontánní vnímání a reakce veřejnosti na 
jednotlivé typy POP a poskytuje komplexní pohled spotřebitelské 
veřejnosti na reklamu a prostředí prodejních míst.

Digitální média v průzkumu POP očima veřejnosti

Rozsáhlý projekt „POP očima veřejnosti“, který je koordinován POPAI CENTRAL EUROPE a realizován ve spolupráci s průzkumovou agenturou Ipsos-Tambor, analyzuje spontánní vnímání a reakce veřejnosti na jednotlivé typy POP a poskytuje komplexní pohled spotřebitelské veřejnosti na reklamu a prostředí prodejních míst.
Digitální média se stále častěji objevují na nejrůznějších místech s 
velkou koncentrací lidí, kteří zde tráví určitou dobu čekáním, a proto 
zde obrazovky s vhodným obsahem fungují jako  účinné informační a 
komunikační prostředky.

Efektivita reklamní kampaně v čekárnách ordinací

Digitální média se stále častěji objevují na nejrůznějších místech s velkou koncentrací lidí, kteří zde tráví určitou dobu čekáním, a proto zde obrazovky s vhodným obsahem fungují jako účinné informační a komunikační prostředky.
Digital Signage je stále pro mnoho zadavatelů u nás novým médiem a 
často i chybí informace o tom, jak lze optimálně tyto komunikační 
prostředky využít v reklamních kampaních.

Pro další rozvoj digital signage v ČR je třeba více informací a zkušeností

Digital Signage je stále pro mnoho zadavatelů u nás novým médiem a často i chybí informace o tom, jak lze optimálně tyto komunikační prostředky využít v reklamních kampaních.
Digitální média v prodejních místech jsou dle výsledků průzkumu 
především vnímána jako zpestření čekání ve frontě, zdroj informací o 
slevách a jako médium, které pomáhá při výběru zboží a usnadňuje 
orientaci zákazníků v regále a v kategorii. Tato in-store média jsou 
zejména vhodná pro spotřebitelsky „komplikované“ kategorie (víno, 
koření, maso, barvy laky, baterie).

Nové technologie v in-store

Digitální média v prodejních místech jsou dle výsledků průzkumu především vnímána jako zpestření čekání ve frontě, zdroj informací o slevách a jako médium, které pomáhá při výběru zboží a usnadňuje orientaci zákazníků v regále a v kategorii. Tato in-store média jsou zejména vhodná pro spotřebitelsky „komplikované“ kategorie (víno, koření, maso, barvy laky, baterie).
Průzkumy efektivity digitálních komunikačních prostředků

Průzkumy v oblasti digital signage

Průzkumy efektivity digitálních komunikačních prostředků
Novým společným projektem POPAI CE, společnosti POS Media ČR a 
společnosti 7Marsyas Development v oblasti digital signage je měření 
návštěvnosti v zónách Digital Signage, které proběhlo v červnu 2010 v 
hypermarketu Tesco, OC Nový Smíchov v Praze.

Měření návštěvnosti v zónách digital signage

Novým společným projektem POPAI CE, společnosti POS Media ČR a společnosti 7Marsyas Development v oblasti digital signage je měření návštěvnosti v zónách Digital Signage, které proběhlo v červnu 2010 v hypermarketu Tesco, OC Nový Smíchov v Praze.
Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙