Digitální komunikace v in-store bude do budoucna klíčová, ale její doba ještě nenastala

Jaká je znalost digitálních technologií na našem trhu? Jaké nástroje digitální in-store komunikace jsou využívány a proč? Jaké bariéry brání širšímu využití digitálních nástrojů? Těmito a dalšími otázkami se zabýval nový unikátní výzkum asociace POPAI CE a výzkumné agentury Nielsen.

Výzkum byl realizován v průběhu roku 2019 formou skupinových diskuzí za účasti profesionálů z firem, které již mají zkušenost s použitím digitálních in-store nástrojů.

Jaká zjištění výzkum přinesl?

Povědomí o digitálních řešeních není obecně v současnosti u nás zcela vysoké. Celkově respondenti uvedli poměrně dobrý přehled o různých druzích digitálních technologií a nástrojů, jako jsou například LCD obrazovky, bezdrátová technologie – Bluetooth, mobilní zařízení, QR kódy, klientská WiFi, tablety, digitální projekce na podlahu nebo na zeď a další.

Respondenti potvrdili, že právě digitální technologie a komunikace zákazníkovi má zpříjemnit nákupní zážitek a zároveň pomoci při výběru. Zároveň zdůraznili, že plošně se digitální technologie ke komunikaci ještě nevyužívají.

Z hlediska využití digitálních technologií v místě prodeje jsme dle reakcí respondentů stále na začátku. V praxi najdeme na našem trhu zejména technologie, které jsou již rozšířené a známé, tudíž i dobře dostupné a cenově méně náročné. K nejpoužívanějším patří LCD obrazovky, Infokiosky, WiFi, Bluetooth a  QR kódy.

Hlavním důvodem využití digitální komunikace je její flexibilita a efektivita, která následně i šetří náklady. Zároveň respondenti uvedli, že doba i spotřebitelé si to žádají čím dál více. Pokud firma či značka chce být „IN“, bude muset nějakou formu digitální komunikace implementovat dříve či později.

Mezi důvody, které brání společnostem více využívat digitální technologie, je třeba jmenovat  především úroveň technologií a jejich používání jako takové (kompatibilita, technické nároky řešení pro prodejnu atd.), s tím spojené dostupné informace o praktickém využití a výši investice do takového řešení.

Pro budoucí použití digitálních technologií je podle profesionálů v oboru klíčová edukace na všech úrovních, case studies -  reálné příklady, kde je vidět ROI. Toto může pomoci v rámci přesvědčovacího procesu ve firmě ve prospěch digitálních řešení. A v neposlední řadě proaktivita a schopnost komplexní nabídky včetně komunikační strategie a kreativity od dodavatelů digitálních realizací.

Firmy do budoucna očekávají od dodavatelů digitálních technologií komplexní řešení, to znamená, že nechtějí nakupovat zvlášť software a zvlášť kreativu. V budoucnu tedy bude nutná synergie mezi agenturami, které nabízejí tyto služby a které by se měly v nabídkách doplňovat. V tom může pomoci sekce Digitální komunikace POPAI, která dokáže propojit tyto agentury mezi sebou.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙