Nové technologie v in-store

Digitální média v prodejních místech jsou dle výsledků průzkumu především vnímána jako zpestření čekání ve frontě, zdroj informací o slevách a jako médium, které pomáhá při výběru zboží a usnadňuje orientaci zákazníků v regále a v kategorii. Tato in-store média jsou zejména vhodná pro spotřebitelsky „komplikované“ kategorie (víno, koření, maso, barvy laky, baterie).

Průzkum také ukázal, že digitální média jsou méně akceptována starší generací zákazníků.

Pro zlepšení efektivity digitálních médií je třeba se zaměřit na jejich vhodné umístění v prodejních místech ( například obrazovky nevhodně umístěné příliš vysoko na regálu mimo zásah očí tak, že zákazník nemůže sledovat prezentovaný obsah, jsou málo funkční).
Dalším významným faktorem pro zvýšení účinnosti těchto médií je řešení efektivního obsahu – prezentovaných zpráv a informací. 

Digitální média by mohla být využita jako primární informační kanál na „novinky“ a „cenové akce“ v jednotlivých nákupních sekcích. Mohou též sloužit jako informační prostředek pro  cizojazyčné návštěvníky prodejního místa.

Daniela Krofiánová

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙