Manuál využitelnosti POP v maloobchodních řetězcích

Tento průzkum mapuje potenciál využitelnosti komunikačních médií v místě prodeje. Jde o dlouhodobý monitoring názorů zástupců maloobchodních řetězců, který probíhá od roku 2005.  Průzkum zkoumá hlavní motivační faktory zástupců maloobchodu ke spolupráci se zadavateli reklamy v in-store, analyzuje názory maloobchodu z hlediska vnímané důležitosti, využitelnosti a efektivity jednotlivých mediatypů včetně POP materiálů.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙