Shopper engagement study

Asociace POPAI CENTRAL EUROPE a výzkumná agentura Ipsos realizovaly jedinečný výzkumný projekt „Shopper Engagement Study Czech Republic“, který nabízí komplexní pohled na nakupování maloobchodních značek českými zákazníky v supermarketech a hypermarketech na našem území.

Nabídka výstupů unikátního průzkumu Shopper Engagement Study Czech Republic

Dosud nejrozsáhlejší výzkum nákupního chování českých zákazníků, který je společným průzkumovým projektem POPAI CE a výzkumné agentury Ipsos, proběhl ve vybraných prodejnách všech maloobchodních značek provozujících supermarkety a hypermarkety na našem území. Celkový vzorek tvořilo 3 255 nakupujících a v rámci průzkumu bylo analyzováno 34 112 produktů a více jak 1 300 POP médií.

SHOPPER ENGAGEMENT STUDY CZECH REBUBLIC 2015 ZPRÁVA Z VÝZKUMU

POPAI CE a výzkumná agentura Ipsos zveřejňují vybrané výstupy unikátního 360° výzkumu nakupování v českých hypermarketech a supermarketech.

Shopper Engagement Study Czech Republic

Sběr dat unikátního průzkumu nakupování na našem trhu byl dokončen

Průzkum Shopper Engagement Study Czech Republic byl spuštěn

Asociace POPAI CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS odstartovaly průzkumový projekt Shopper Engagement Study Czech Republic, který je unikátní a historicky nejrozsáhlejší studií nakupování v českých supermarketech a hypermarketech. Po fázi příprav, během kterých probíhala upřesňující jednání s partnery průzkumu a metodologická koordinace s POPAI Global, byl zahájen sběr dat.

Shopper Engagement Study Czech Republic

POPAI CE ve spolupráci s IPSOS zahajuje historicky nerozsáhlejší studii nákupního chování na našem trhu.

K 76 % nákupních rozhodnutí dochází v místě prodeje

Světová asociace POPAI zveřejnila první výsledky nové studie „Shopper Engagement Study“, která analyzuje trendy nákupního chování v prodejních místech. V rámci průzkumu byla využita kombinace klasické metody dotazování a inovativních metod (EEG, eye-tracking). Průzkum, který byl realizován na trhu v USA, potvrdil, že v současnosti se více jak 76 % zákazníků rozhoduje o nákupu přímo v prodejním místě.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙