Průzkum Shopper Engagement Study Czech Republic byl spuštěn

Asociace POPAI CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS  odstartovaly průzkumový projekt Shopper Engagement Study Czech Republic, který je unikátní a historicky nejrozsáhlejší studií nakupování v českých supermarketech a hypermarketech. Po fázi příprav, během kterých probíhala upřesňující jednání s partnery průzkumu a metodologická koordinace s POPAI Global, byl zahájen sběr dat. 

Do průzkumu se jako hlavní partneři zapojily společnosti Budějovický Budvar, Coca-Cola HBC Česká republika, Coty Česká republika, Stock Plzeň-Božkov a UNILEVER ČR.  Odbornými partnery projektu jsou Marketingový institut a Katedra informačních technologií VŠE Praha.
Sběr dat probíhá v Čechách a na Moravě ve vybraných prodejnách maloobchodních řetězců provozujících supermarkety a hypermarkety na našem území.

 Výstupy studie budou hotovy v září letošního roku a budou zahrnovat také praktická doporučení pro značkové výrobce, maloobchodníky, agentury a dodavatele in-store řešení, jak inovovat a optimalizovat prodejní prostředí a promoční aktivity v místech prodeje. Konkrétněji se také zaměří na specifické role a efektivitu používaných typů POP komunikačních nástrojů pro jednotlivé maloobchodní formáty a produktové kategorie.  Výsledky průzkumu nabídnou jedinečnou příležitost pro všechny ty, kteří chtějí lépe a komplexně porozumět modernímu trhu a pochopit vlivy na nákupní rozhodování zákazníků a díky tomu vytvářet lepší místa prodeje a dosahovat lepších obchodních výsledků.

Metodologie je založená na propojení prodejních dat s detailní analýzou všech vlivů, které mohly vést ke koupi nebo odmítnutí koupě produktů v kontextu momentálního stavu prodejního prostředí.

Projekt je lokalizací úspěšného globálního výzkumu, který již od roku 2012 realizuje světová centrála POPAI v USA.  V rámci průzkumu je využito ověřené metodologické a analytické know-how POPAI Global a sofistikované statistické přístupy.

Názory hlavních partnerů výzkumu

Andrea Vozníková, CMI MD Manager CR&SR, Shopper CEE, Unilever ČR:
„Podle mě se jedná o unikátní studii, která nám výborně zmapuje Moderní trh (HM+SM) a přinese insighty, které jsme kromě Taylor-made studií nebyli schopni v takovém detailu získat. Osobně si myslím, že díky výsledkům ze studie se nám povede upravit naše dlouhodobé plány, aby byly ještě úspěšnější. Trh již dávno něco takového potřeboval a jsem hrdá, že jako Unilever jsme mohli být u jejího zrodu.“

Vlasta Vlasáková, Off-Trade Communication Manager, Budějovický Budvar:  
„Vítáme tento ojedinělý projekt organizace POPAI a jsme rádi, že Shopper Engagement Study našla dostatek partnerů a po zemích, jako je USA nebo Maďarsko, dochází k její realizaci také v České republice.  Očekáváme, že tento unikátní výzkum nám pomůže detailněji poznat českého zákazníka nejen z hlediska sociodemografických charakteristik, ale hlavně z hlediska nákupních vzorců a vlivů, které způsobují impulzivitu nákupního rozhodování v místě prodeje.“

Pavel Beroušek, Category & OBPPC manager CZ/SK Coca-Cola HBC Česká republika:
„Pro společnost Coca-Cola Hellenic je participace na tomto projektu velice důležitá z hlediska jedinečné příležitosti hlubšího porozumějí nakupujícím, jejich chování a motivacím. Věříme, že na základě zjištěných informací  budeme schopni společně s našimi obchodními partnery nabídnout nakupujícím to možná nejefektivnější a nejpohodlnější prodejní řešení pro prodej našich nealko produktů.“

Jana Bílková, Trade marketing & category manager, STOCK Plzeň – Božkov:
“O studii v tomto rozsahu jsme měli velký zájem. SES jako řešení odpovídá našim požadavkům: sleduje nákupní chování na daném řetězci a v dané kategorii,  dodá znalost relevance jednotlivých POS materiálů na prodejní ploše, odkryje motivátory k nákupu v dané kategorii. To nám umožní lépe zacílit naše klíčové nakupující na jednotlivých řetězcích. “

Daniel Naxera, General Manager, Coty CEE - Czech and Slovak Republics, Hungary:
„Proč se společnost Coty rozhodla zúčastnit SES? Výsledky studie nám umožní upravit mix podpory prodeje v kanálu hypermarketu tak, abychom dosáhli větší efektivity jak z pohledu nás jako dodavatele, tak i z pohledu odběratele/maloobchodníka a v neposlední řadě koncového kupujícího, o kterého zde jde v první řadě.”

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙