Shopper Engagement Study Czech Republic

Sběr dat unikátního průzkumu nakupování na našem trhu byl dokončen

Asociace POPAI CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS realizuje průzkumový projekt Shopper Engagement Study Czech Republic, který je historicky nejrozsáhlejší studií nakupování v českých supermarketech a hypermarketech.

V současné chvíli probíhají rozsáhlé analýzy dat získaných v průběhu června až srpna ve vybraných prodejnách všech maloobchodních značek provozujících supermarkety a hypermarkety na našem území.  Z průběžných výsledků již nyní vychází mnoho zajímavých překvapení.  Veřejně dostupné výsledky studie budou prezentovány během října/listopadu letošního roku.

Analýzy probíhají za aktivní podpory světové asociace POPAI Global.  V rámci průzkumu bylo  využito ověřené metodologické a analytické know-how POPAI Global i sofistikované statistické přístupy. Součástí výstupů bude také srovnání s maďarskými a americkými výsledky.

Výstupy průzkumu budou zahrnovat také praktická doporučení pro značkové výrobce, maloobchodníky, agentury a dodavatele in-store řešení, jak inovovat a optimalizovat prodejní prostředí a promoční aktivity v místech prodeje. Konkrétněji se také zaměří na specifické role a efektivitu používaných typů POP komunikačních nástrojů pro jednotlivé maloobchodní formáty a produktové kategorie.  Výsledky průzkumu nabídnou jedinečnou příležitost pro všechny ty, kteří chtějí lépe a komplexně porozumět modernímu trhu a pochopit vlivy na nákupní rozhodování zákazníků a díky tomu vytvářet lepší místa prodeje a dosahovat lepších obchodních výsledků.

Naše velké poděkování patří společnostem, které se do průzkumu zapojily jako hlavní partneři a umožnily, aby se projekt mohl zrealizovat. Jedná se o Budějovický Budvar, Coca-Cola HBC Česká republika, Coty Česká republika, Stock Plzeň-Božkov a UNILEVER ČR.  Odbornými partnery projektu jsou Marketingový institut a Katedra informačních technologií VŠE Praha.

Daniel Jesenský, Vice-prezident POPAI CE
Daniela Krofiánová, General Manager POPAI CE

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙