Nabídka výstupů unikátního průzkumu Shopper Engagement Study Czech Republic

Dosud nejrozsáhlejší výzkum nákupního chování českých zákazníků, který je společným průzkumovým projektem POPAI CE a výzkumné agentury Ipsos, proběhl ve vybraných prodejnách všech maloobchodních značek provozujících supermarkety a hypermarkety na našem území.  Celkový vzorek tvořilo 3 255 nakupujících a v rámci průzkumu bylo analyzováno 34 112 produktů a více jak 1 300 POP médií.

  • Průzkum byl na konci roku 2015 po sběru a rozsáhlých analýzách dat dokončen a v současnosti nabízíme možnost získat výstupy průzkumu v různých variantách za  unikátních cenových podmínek díky syndikovanému a neziskovému charakteru celého projektu.
  • Ověřená metodologie Shopper Engagement Study Czech Republic 2015 přináší prakticky aplikovatelná data pro Váš business. Je založena na propojení prodejních dat s detailní analýzou všech vlivů, které mohly vést ke koupi nebo odmítnutí koupě produktů. Do kontextu zahrnuje i aktuální stav prodejního prostředí a specifické role a efektivitu používaných typů POP komunikačních nástrojů. Reporty obsahují prakticky orientované výstupy a implementační doporučení Vám mohou pomoci optimalizovat a zefektivnit Vaše shopper marketingové aktivity. 
  • V rámci výstupů je možné získat obecný agregovaný report, data o konkrétních retailerech a rovněž velmi praktické a akční category reporty s detailními daty o nakupování v produktových kategoriích Data této úrovně poskytují enormní obchodní a implementační potenciál.
  • Výzkum je atraktivní mimo jiné i tím, že je možné získat rozsáhlá data za zlomek ceny případného shopper výzkumu na míru. Zároveň poskytuje možnost srovnání s agregovanými výsledky, resp. detailní pohled na specifika nakupování Vaší kategorie s obecným nakupováním a nakupováním v jiných kategoriích.
  • V příloze najdete brožuru o projektu s ukázkami agregovaných výstupů, one pager s informacemi o atraktivních cenách za standardní reporty a  obsahy nabízených výstupů projektu.   Z dat je po dohodě možné vytvářet i specifické analýzy na míru nebo odpovídat na individuální otázky.
  • Zájemcům o další informace nabízíme nezávaznou osobní schůzku, při které prezentujeme řadu zajímavých dat z projektu na modelové verzi category reportu pro přesnou představu o obsahu, rozsahu a formě výstupů, které bychom Vám mohli třeba o Vaší produktové kategorii dodat.  

Pro další detailní informace o typech výstupů a podmínkách získání dat nás neváhejte kontaktovat.

 

Daniel Jesenský, Vice-Prezident POPAI CENTRAL EUROPE

Daniela Krofiánová, General Manager POPAI CENTRAL EUROPE

Dokumenty ke stažení

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙