Shopper Engagement Study Czech Republic

POPAI CE ve spolupráci s IPSOS zahajuje historicky nerozsáhlejší studii nákupního chování na našem trhu.

Nový průzkumový projekt „Shopper Engagement Study“, který realizuje asociace POPAI CENTRAL EUROPE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos, nabídne jako nikdy v minulosti komplexní  pohled na nakupování českých zákazníků a na potenciál pro tvorbu lepších, moderních a shoppercentrických míst prodeje a in-store aktivit.

Tato nejrozsáhlejší studie nákupního chování ve všech významných maloobchodních kanálech v oblasti FMCG  se zaměří na aspekty vlivu místa prodeje na zákazníky, jejich preference, zvyky, chování a zkušenosti při plánování nákupu a samotném nakupování v supermarketech, hypermarketech, diskontech a prodejnách tradičního trhu.  Výstupy studie budou praktická doporučení pro značkové výrobce, maloobchodníky, agentury a dodavatele in-store řešení, jak lze dosáhnout lepších výsledků, jak lépe zaujmout zákazníky a být schopen je dlouhodobě uspokojit.  Díky hlubšímu a komplexnějšímu porozumění nákupnímu rozhodování poskytne marketérům potenciál pro optimalizace pre-store a in-store komunikačních a merchandisingových strategií.

Průzkum je skvělou příležitostí pro společnosti, které chtějí lépe porozumět vlivům na nákupní rozhodování zákazníků ve svých a příbuzných produktových kategoriích v různých maloobchodních formátech. Metodologie je založená na propojení prodejních dat s detailní analýzou všech vlivů, které mohly vést ke koupi nebo odmítnutí koupě produktů v nákupním košíku se zaměřením na stávající stav prodejního prostředí, specifické role a efektivitu používaných typů POP komunikačních nástrojů.

Projekt je lokalizací úspěšného globálního výzkumu, který již od roku 2012 realizuje světová centrála POPAI v USA.  V rámci průzkumu je využito pokročilé metodologické a analytického know-how POPAI Global a  sofistikované statistické metody.

Do průzkumu budou zapojeny všechny hlavní maloobchodní řetězce působící na území České republiky pro specifická srovnání a svědectví o aktuální situaci na prodejnách a nákupním chování populace dle jednotlivých maloobchodních formátů a maloobchodních značek.
Průzkum bude zahrnovat analýzu 6300 nákupních košíků a rozhovorů s nakupujícími zákazníky na téma jejich nákupního plánu a následného nákupu. Současně budou mapovány vlivy promočních aktivit, POP materiálů a aktuálního stavu v prodejnách na koupi zboží.

Součástí projektu je aktivní PR podpora, která má za cíl podpořit přijetí výsledků výzkumu odbornou veřejností a usnadnit praktickou implementaci a nastavení prodejních koncepcí v maloobchodních sítích.

V příloze najdete materiál  s kompletními informacemi k průzkumu, jehož nastavení jsme v uplynulých měsících přizpůsobovali námětům získaným při skupinových i individuálních diskuzích se zadavateli a maloobchodníky. Materiál zahrnuje detailní popis průzkumu  a podmínek pro partnery projektu, kteří mohou získat unikátní rozsah výstupů za unikátních podmínek.

V současnosti probíhají intenzivní jednání s potenciálními  partnery průzkumu. Pokud byste měli zájem se o projektu dozvědět více nebo se do něj zapojit jako partner, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Daniel Jesenský, Prezident POPAI CE
Daniela Krofiánová, General Manager POPAI CE

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙