POP Advertising Display Power

Další rozsáhlý  průzkum POPAI CE  pod názvem „POP Advertising Display Power“, vychází ze skutečnosti, že zadavatelé projevují velký zájem o podvědomé aspekty vlivu POP prostředků na zákazníka. Předmětem testování jsou  vybrané podlahové POP displeje především v kategorii impulzního zboží a průzkum se zaměřuje na kvantifikaci míry vlivu těchto POP prostředků na nákupní chování. Základ hodnocení tvoří analýzy prodejních dat a pozorování v kombinaci s kvalitativním hloubkovým rozborem uvažování zákazníků.

V rámci průzkumu jsou  analyzovány a identifikovány atributy, se kterými pracuje zadavatel reklamy a zástupce maloobchodu, a které mají vliv na úspěšnost či neúspěšnost POP displeje.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙