In-store komunikace představuje téměř 10 miliard Kč čistých výdajů do tohoto typu mediální komunikace

Asociace POPAI CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere  zveřejňuje nové výsledky projektu monitoringu investic do in-store marketingové komunikace.

Výzkum byl realizován v období 2021 - 2022. Probíhal prostřednictvím internetového sběru (CAWI) na vzorku 76 respondentů -  zástupců retailu a dodavatelů značkových výrobků, kdy byli osloveni manažeři zodpovědní za investice do marketingové komunikace.  

Výzkum zjišťoval, jaká je míra využití prostředků in-store komunikace v marketingovém mixu,

jaký je podíl výdajů do in-store komunikace na celkových výdajích do marketingové komunikace, kde jsou nejvíce in-store prostředky nasazeny z hlediska typu prodejen i z hlediska produktových kategorií apod.

Výsledky výzkumu potvrdily stále rostoucí význam in-store komunikace v  marketingovém mixu. Zatímco v roce 2020 představoval podíl in-store komunikace na celkovém marketingovém mixu cca 8,7 miliard Kč čistých výdajů, v roce 2021 to bylo již téměř 10 miliard Kč. Výdaje do in-store komunikace se rok od roku zvyšují, za poslední čtyři roky došlo k jejich navýšení o 20 %.

Z výzkumu vyplynulo, že více než polovina respondentů zařadila in-store komunikaci v rámci jejich marketingového mixu. Pokud respondenti uváděli, že in-store komunikaci nevyužívají, pak nejčastějším důvodem pro její nevyužívání v marketingové komunikaci daného zadavatele je nevhodnost tohoto druhu komunikace pro produkt. Velkým konkurentem je pak internet, který část zadavatelů preferuje před in-store komunikací.

Výzkum také ukázal, že nejvíce jsou in-store komunikační nástroje nasazeny ve vlastních prodejnách a provozovnách respondentů, dále v hypermarketech, supermarketech a v malých lokálních prodejnách.

K produktovým kategoriím, pro které byly in-store realizace nejčastěji využity, patří kosmetika a drogistické zboží, nápoje, oblečení, textil, obuv, potraviny a farmaceutické přípravky.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙