Výzkum postojů zadavatelů reklamy k in-store komunikaci

Průzkum je součástí dlouhodobého monitoringu postojů zadavatelů, který POPAI CE provádí od roku 2003 včetně meziročních srovnání výsledků.  Projekt analyzuje současné postoje zadavatelů reklamy k různým mediatypům včetně prostředků in-store komunikace, zjišťuje, jak zadavatelé vnímají pozici POP jako komunikačního kanálu a jaké role, pozici a význam pro zadavatele mají přímý výrobci a různé typy agentur.

Ve spolupráci s agenturou <strong>Nielsen</strong> jsme v <strong>POPAI CENTRAL EUROPE</strong>
 realizovali v loňském roce výzkum, kde jsme se zadavatelů zeptali na 
jejich postoje nejen k in-store komunikaci. Do průzkumu, jenž 
představujeme postupně sérií tří článků, byly zařazeny firmy z různých 
kategorií a výstupy nabízí i srovnání FMCG a NON FMCG sortimentu. 
Přečtěte si více.

Postoje zadavatelů nejen k in-store komunikaci v roce 2019

Ve spolupráci s agenturou Nielsen jsme v POPAI CENTRAL EUROPE realizovali v loňském roce výzkum, kde jsme se zadavatelů zeptali na jejich postoje nejen k in-store komunikaci. Do průzkumu, jenž představujeme postupně sérií tří článků, byly zařazeny firmy z různých kategorií a výstupy nabízí i srovnání FMCG a NON FMCG sortimentu. Přečtěte si více.
<span><strong>Longitudinální průzkum POPAI CE a OMD</strong></span><br>
 POPAI CE realizovala ve spolupráci s agenturou OMD  další ročník 
pravidelného průzkumu, který dlouhodobě analyzuje postoje zadavatelů 
reklamy k prostředkům in-store komunikace.<br>

POP komunikace očima zadavatelů

Longitudinální průzkum POPAI CE a OMD
POPAI CE realizovala ve spolupráci s agenturou OMD  další ročník pravidelného průzkumu, který dlouhodobě analyzuje postoje zadavatelů reklamy k prostředkům in-store komunikace.
Středoevropská pobočka POPAI zahajuje ve spolupráci s agenturou OMD a 
jejím výzkumným oddělením OMG Research již pátý ročník průzkumu, který 
se zabývá analýzou aktuálních názorů a postojů zadavatelů reklamy k 
současnému oboru reklamy a komunikace v místě prodeje.<br>

POPAI CE startuje další ročník průzkumu postojů zadavatelů k in-store komunikaci

Středoevropská pobočka POPAI zahajuje ve spolupráci s agenturou OMD a jejím výzkumným oddělením OMG Research již pátý ročník průzkumu, který se zabývá analýzou aktuálních názorů a postojů zadavatelů reklamy k současnému oboru reklamy a komunikace v místě prodeje.

Jak významná je in-store komunikace pro zadavatele reklamy?

POPAI CE dlouhodobě monitoruje názory a postoje zadavatelů k prostředkům in-store komunikace s cílem pochopit a popsat vnímání POP aplikací skupinou zadavatelů reklamy, kteří POP aktivně nasazují.
Využití POP prostředků v marketingové komunikaci zadavatelů  
Výsledky výzkumu POPAI CE mezi tuzemskými zadavateli reklamy

Výzkum postojů zadavatelů reklamy k in-store komunikaci

Využití POP prostředků v marketingové komunikaci zadavatelů Výsledky výzkumu POPAI CE mezi tuzemskými zadavateli reklamy
Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙