POPAI CE startuje další ročník průzkumu postojů zadavatelů k in-store komunikaci

Středoevropská pobočka POPAI zahajuje ve spolupráci s agenturou OMD a jejím výzkumným oddělením OMG Research již pátý ročník průzkumu, který se zabývá analýzou aktuálních názorů a postojů zadavatelů reklamy k současnému oboru reklamy a komunikace v místě prodeje.

Letošní ročník průzkumu je realizován za podpory partnerských společností Authentica, MORIS design, Nestlé, REDA, Unilever a Asociace českých reklamních agentur (AČRA).

Tento dlouhodobý průzkumový projekt, který monitoruje postoje zadavatelů již od roku 2003,  přináší  aktuální poznatky o tom, jak zadavatelé reklamy  vnímají  komunikaci v  prodejních místech a zároveň informuje o vývojových trendech v této oblasti  včetně  meziročních srovnání výsledků.  
Mapování postojů zadavatelů probíhá formou on-line dotazování CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) s využitím nástroje Snapshots, který je exkluzivním systémem OMD.

Průzkumu se účastní zástupci dodavatelů značkových výrobků ze všech významných segmentů trhu, to znamená z oblasti rychloobrátkového zboží, ze sektoru elektroniky, oblečení, obuvi, farmaceutických výrobků, hobby produktů, finančních produktů a služeb,  automobilového trhu a dalších. 

Průzkum zjišťuje, jak důležité a efektivní jsou dle zadavatelů reklamy různé využívané mediatypy v rámci jejich komunikačního mediamixu  firem a jak hodnotí využití jednotlivých forem komunikace v místě prodeje ve srovnání s jinými komunikačními nástroji.
Průzkum se dále zabývá rolí výrobců POP a agentur při realizaci projektů v místě prodeje,  strukturou investic do jednotlivých forem komunikace a otázkou vyhodnocování jejich efektivity. Součástí průzkumu je také specifikace faktorů, které motivují zadavatele k větší míře zapojení POP komunikace do komplexních kampaní.

Projekt významným způsobem podporuje efektivnější spolupráci výrobců a dodavatelů POP prostředků se zadavateli reklamy a je dlouhodobě pozitivně vnímán zástupci odborné veřejnosti, kteří se mohou s detailními výsledky projektu seznámit exkluzivně  v rámci  odborných akcí POPAI CE  a v rámci medializace výsledků.

Daniela Krofiánová
Daniel Jesenský

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙