Pohled zadavatele a hlavního partnera projektu

„Společnost Coca-Cola Beverages se podobných průzkumů zúčastňuje jen výjimečně, ale velmi nás zaujalo téma, u kterého jsme dosud byli odkázáni spíše na intuici a na zpětnou vazbu od merchandiserů z prostředí hypermarketů či supermarketů,“ komentoval své zkušenosti s projektem Jan Táborský.

Zástupci společnosti Coca-Cola Beverages pozitivně hodnotili spolupráci během projektu, kdy měli možnost se aktivně podílet na všech fázích průzkumu i skutečnost, že jim rozsáhlý průzkum umožnil získat nejen názory a postoje spotřebitelů, ale i poznatky o tom, jak se spotřebitelé reálně v prodejně chovají a jakým způsobem přistupují k POP.

Jedním z hlavních přínosů projektu pro společnost Coca-Cola Beverages bylo empirické ověření účinnosti či neúčinnosti POP aplikací.
Výsledky průzkumu poskytly detailní informace o  přímých reakcích spotřebitele na POP v prodejním prostředí, kde na něho působí různé formy reklamy a rovněž informace o vlivu konkrétních POP aplikací na spotřebitele.

Získaná empirická data o tom, které POP nástroje nefungují a  doporučení správné formy aktivace spotřebitele jsou pro společnost podkladem pro úspory v řádech miliónů Kč a  pro nové přerozdělení zdrojů určených pro nákup POP.

Z průzkumu vyplynula řada důležitých zjištění, která ovlivní další akční kroky a rozhodnutí společnosti. Průzkum například mimo jiné ukázal, že spotřebitelé pozitivně vnímají inovace, a to ve formě nových nápadů, vtipných novinek, sezónních inovací, ale ne vždy inovace v podobě vyspělých technologií fungují efektivně.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙