Průzkum "POP očima veřejnosti"

Dalším rozsáhlým průzkumem POPAI CE , který doplnil „know-how“ získané na základě jednotlivých testů efektivity POP prostředků, byl projekt „POP očima veřejnosti“.

Tento projekt umožnil  pochopit spontánní vnímání a reakce veřejnosti na jednotlivé typy POP, analyzoval míru vlivu POP aplikací na nákupní rozhodování a poskytl tak komplexní pohled na reklamu a prostředí prodejních míst „očima veřejnosti“. 
Rozsáhlý průzkum se zabýval dvěma základními okruhy zkoumání. Nabídl obecný pohled na problematiku POP na základě postojů spotřebitelů všech typů maloobchodních provozoven  a zároveň analyzoval  dopad konkrétních POP aplikací na nákupní chování s detailnějším zaměřením na nové druhy digitálních komunikačních médií

Závěry průzkumu  potvrdily pozitivní vliv POP prostředků na nákupní prostředí a nákupní chování spotřebitelů v prodejních místech.
Ze závěrů průzkumů rovněž vyplynulo, že na základě testování jsme schopni změřit konkrétní POP aplikace a ověřit návratnost investice do POP médií, a to relativně snadno ve srovnání s jinými formami reklamy, jako je print nebo outdoorová reklama.  Jsme také schopni dodat model nákupního chování  a vyvarovat se POP aplikací, které zákazník nechce. Na druhé straně neexistuje generalizovaný návod jak všeobecně tvořit a tím zůstává potenciál pro diferenciaci a kreativitu v POP.
V tomto směru průzkum prokázal, že role pilotních testů / pre-testů je nenahraditelná a   zadavatel reklamy si může ověřit, zda plánovaná investice do POP se vyplatí či nikoliv pouze na svém POP prostředku, ve své kategorii a na své značce.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙