Co je důležité při aplikaci nástrojů in-store komunikace

POP prostředky jsou zákazníky vnímány jakou součást prodejního oddělení či prodejny. Z pohledu spotřebitele POP slouží k upozornění na určitou nabídku, novinku a rovněž mají funkci „designového prvku“, který zlepšuje prodejní prostředí.

Výzkum potvrzuje fakt, že velmi záleží na umístění konkrétního POP. Umístění POP by mělo vycházet primárně z pohybu cílové skupiny po dané prodejně a mělo by co možná nejvíce respektovat pravidlo „výšky očí“.

Ideální je synergie emoční a informační roviny působení POP (snažit se kromě působení na image také zákazníka informovat o vylepšeních, racionálních důvodech,  proč by měli propagovaný výrobek zakoupit).

Muži vyžadují více racionálních informací, technická data, mají rádi interaktivní POP, které je zabaví, se kterými si mohou „hrát“.
Ženy „reagují“ více na emocionální rovinu komunikace.

U POP je třeba dát pozor na „částečnou“ vyprodanost propagovaných výrobků, „částečná“ vyprodanost má negativní vliv na nákupní chování spotřebitelů.

Průzkumem bylo potvrzeno, že  „významným“ dnem v týdnu z hlediska návštěvnosti je pondělí.  Je třeba proto zvážit pondělí jako jeden ze stěžejních dnů v týdnu z hlediska výdajů na komunikaci.

Při spatření POP se spotřebiteli podvědomě vybavuje, že jde buď o „slevu“ nebo „novinku“ a je tedy doporučeno sladit POP především s těmito dvěma fakty, tzn. buď nabízet za podpory POP výrobky ve slevě nebo uvádět vždy nějaké nové inovace … nové balení, příchuť, atd..

POP materiály jsou nejčastěji spojovány s hypermarkety nebo supermarkety, ale z výzkumu vyplývá, že z hlediska požadavku na funkčnost POP fungují stejná pravidla pro všechny typy obchodních jednotek.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙