Podprahový vliv POP

U všech testovaných POP nástrojů průzkum ukázal vysokou podpořenou znalost, která potvrzuje jejich význam v celkové marketingové komunikaci vybraných značek a je důležitým indikátorem obecného vlivu POP na nákupní impuls, který si nicméně spotřebitelé neuvědomují.

Relativně nízké hodnoty deklarovaného vlivu jednotlivých POP prostředků „koupi“ a „vlivu“ verifikují známou skutečnost, že lidé si nejsou schopni uvědomit vliv reklamy na jejich „podvědomé“ nákupní rozhodování a přeceňují aspekt jejich „vědomého“ spotřebitelského rozhodování.

Nelze jednoznačně určit, do jaké míry se na konečném úspěchu POP podílí POP jako takové (typ, druh), jeho ztvárnění a produkt jako takový (synergický efekt).

Ani „dokonalé“ POP neprodá opakovaně výrobek stejnému zákazníkovi, který nebude s výrobkem z nějakého důvodu spokojen.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙