Kontext POP komunikace a přímé atributy POP media

Úspěšnost POP komunikace z hlediska rozhodovacího procesu spotřebitele závisí na dobrém řízení kontextu POP komunikace a dobrém řízení přímých atributů POP. .

V rámci kontextu POP, který je vždy unikátní, je velmi důležitá symbióza celé POP komunikace a výrobku ve spojení s cenou, balením, novinkou.

Je nutno věnovat pozornost tomu, pro jaký  typ výrobku a v jaké produktové kategorii je zvolen příslušný typ POP nástroje, do jakého prodejního kanálu a obchodu je POP prostředek nasazován a jak je umístění POP časově sladěno s ostatními aktivitami v rámci kampaně (akce v letáku, sampling apod.).
 POP komunikace musí být součástí nejen krátkodobé strategie podporované značky či produktu, ale musí být rovněž v souladu s dlouhodobou strategií značky a s aktuálními trendy.
 Významnou roli hrají rovněž merchandisingové aktivity na daném POP prvku: doplňování zboží a správné vyskládání různých druhů výrobků.  
Monitoring aktivit konkurence v kategorii i  mimo kategorii jsou dalším důležitým faktorem pro zajištění efektivní POP komunikace.

Úspěšnost POP média ovlivňují jeho přímé atributy, kterými jsou typ POP prostředku, jeho design a grafika, použité inovativni a nadstandardní prvky (nasvícení, lentikulár, zvukové senzory, LED diody..), barva, materiál.

Všechny tyto prvky jsou důležité pro ovlivnění spotřebitele a spuštění jeho podvědomé okamžité reakce, vyvolání emoční odezvy a zážitku. Spotřebitel se v prodejně rozhoduje prakticky okamžitě,  a proto je třeba efektivně řídit komplex všech těchto vlivů pro vytvoření správného a funkčního POP.

„Jsme schopni změřit konkrétní POP aplikace a ověřit návratnost investice do POP médií, a to relativně snadno ve srovnání s jinými formami reklamy, jako je print nebo outdoorová reklama. Jsme schopni dodat model nákupního chování  a vyvarovat se POP aplikací, které zákazník nechce. Na druhé straně neexistuje generalizovaný návod jak všeobecně tvořit a tím zůstává potenciál pro diferenciaci a kreativitu v POP,“ zdůraznil Daniel Jesenský.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙