Jak dál v in-store komunikaci?

Zájem o testy POP nástrojů stoupá. Výrobci i uživatelé prostředků in-store komunikace stále více doceňují důležitost testování efektivity POP, které jim pomáhá odhalit fungující či nefungující POP aplikace a ulehčuje jejich rozhodnutí o dalších správných formách komunikace se zákazníky v maloobchodním prostředí.

Významný přínos a posun v oblasti měření in-store nástrojů bezpochyby představuje průzkum „POP očima veřejnosti“, který v loňském roce iniciovala asociace POPAI CENTRAL EUROPE.

Tento rozsáhlý průzkumový projekt, jehož realizace byla svěřena průzkumové agentuře Ipsos- Tambor, komplexně analyzoval aktuální spotřebitelské chování a spotřebitelské postoje ve všech typech maloobchodu u nás a přinesl cenné empirické poznatky o účinnosti jednotlivých POP nástrojů.

Průzkum vzbudil značný zájem odborné veřejnosti jak v ČR, tak v zahraničí a jeho obsah a výstupy byly dlouhodobě prezentovány na odborných akcích a v tisku na národní i mezinárodní úrovni.

V tomto článku přinášíme hlavní závěry, které vyplynuly ze všech částí výzkumu včetně doporučení pro další efektivní využití  komunikačních nástrojů v prodejních místech.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙