Generalizace pohledu na jednotlivé POP aplikace

Záměrem projektu bylo generalizovat pohled na jednotlivé POP aplikace z hlediska spotřebitelů a pochopit myšlení spotřebitelů pod vlivem in-store marketingu.

V rámci testování bylo analyzováno, co se spotřebitelům na POP líbí či nelíbí a proč, jak vědomě či podvědomě vnímají in-store komunikaci, jak fungují vybrané POP aplikace v konkrétních produktových  kategoriích a v různých místech nasazení.

Průzkum rovněž zjišťoval míru skutečného vlivu POP na nákupní rozhodnutí zákazníků a význam POP jako „pomocníka“ při prodeji výrobků.
Byl zkoumán vztah mezi POP aplikacemi a dalšími  formami podlinkové i nadlinkové reklamy.
Velmi významná byla analýza vztahu mezi POP aplikacemi a ostatními aktivitami při prodeji, ke kterým patří především cenové akce, soutěže, novinky a speciální balení. V tomto směru průzkum ukázal, že spotřebitelé podvědomě spojují konkrétní POP prostředek s ostatními prodejními akcemi:  s cenovými slevami, novinkami apod. a očekávají, že právě tuto nabídku najdou na POP.

Průzkum potvrdil, že na základě testování jsme schopni generalizovat nákupní chování spotřebitelů, avšak  není možné vytvořit  tzv. „americký model“  - obecné pravidlo pro garantovaně funkční in-store aplikaci, která bude fungovat pro různé výrobky, kategorie, pro různé typy prostředí a prodejních kanálů.  V tomto směru průzkum prokázal, že role pilotních testů / pre-testů je nenahraditelná a   zadavatel reklamy si může ověřit, zda plánovaná investice do POP se vyplatí či nikoliv pouze na svém POP prostředku, ve své kategorii a na své značce.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙