O nákupním chování rozhodují emoce

Každá z pěti základních částí průzkumu přinesla významná zjištění, vypovídající o aktuálním významu a vlivu POP prostředků, která byla prezentována formou závěrů a doporučení.

POP prostředky jsou zákazníky vnímány jakou součást prodejního oddělení či prodejny. 

Z pohledu spotřebitele POP slouží k upozornění na určitou nabídku, novinku a rovněž mají funkci  „designového prvku“, který zlepšuje prodejní prostředí.

Při „spatření“ POP  se spotřebiteli podvědomě vybavuje, že jde buď o slevu nebo novinku, proto je třeba sladit POP aplikace s ohledem na tento fakt.

Emoce rozhodují o nákupním chování v okamžiku, kdy je v zákazníkovi vyvolána představa příjemného pocitu  konzumace nebo použití viděného výrobku.

POP materiály mají prokazatelnou funkci jako „připomínka chtěného“. POP spotřebitelům připomene v prodejně něco, co chtějí, tzn. buď jim byly produkty doporučeny, nebo je znají ze své vlastní nákupní zkušenosti:
POP vyvolávají rovněž novou touhu a/nebo novou potřebu. Zákazníka zaujme inovace, zajímavý design, tento nákup neplánoval, ale něco ho přesvědčí a on se rozhodne na místě  Díky POP spotřebitelé objevují novinky, získávají nové informace o produktech.

70 % zákazníků vedlo, že se jim POP aplikace líbí . K upoutání pozornosti spotřebitelů  jsou nezbytné atraktivní design a unikátnost POP. 

Hlavním požadavkem spotřebitelů na jejich nákup je: klidně a bezproblémově nakoupit. A očekávají, že jim místo, kde nakupují, usnadní jejich nákup.

POP nesmí zákazníkům překážet. Zákazníci rádi nakupují v klidu a nemají rádi, když do sebe vzájemně „strkají“ vozíky a buď překážejí projíždějícím, nebo jsou naopak ti, kteří nemohou s vozíkem okolo zákazníka zaujatého produktem/POP projet.

Ke zpříjemnění nákupu mohou přispět  speciálně vyznačené „emoční zóny“, které by zajistily  bezproblémový nákup a příjemný zážitek z nákupu.

Digitální média by mohla být  využita jako primární informační kanál na „novinky“ a „cenové akce“ v jednotlivých nákupních sekcích.

U POP je třeba dát pozor na „částečnou“ vyprodanost propagovaných výrobků, „částečná“ vyprodanost má negativní vliv na nákupní chování spotřebitelů.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙