Klidný nákup a žádný stres pro spotřebitele

Hlavním požadavkem spotřebitelů na jejich nákup je:klidně a bezproblémově nakoupit. Očekávají, že jim místo, kde nakupují, usnadní jejich nákup.

Z testování vyplynulo, že významným faktorem pro zlepšení nákupního prostředí je minimalizovat stres a nervozitu spotřebitele, tzn. zajistit, aby POP nepřekáželo a pomáhalo při orientaci a navigaci v prodejně, umožnilo zákazníkovi nakupovat v přehledném prostředí. 

V místě nákupu spotřebitelé oceňují různé označení regálů, popis, barevné řazení zboží. Ke zpříjemnění nákupu by mohlo přispět vytvoření speciálně vyznačených „emočních zón“v prodejním místě, kde by se snoubila rychlost a příjemný pocit z nákupu se synergickým působením brandingu propagované značky.

Přemísťování zboží na jiná místa, než jsou zákazníci zvyklí, vyvolává  negativní stresující faktor, který působí na spotřebitelovu psychiku. Doporučeným řešením je vytvoření navigačního systému, který by mohl být zároveň využit jako komerční komunikace (zvážit využití digitálních médií).

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙