POPAI CENTRAL EUROPE

POPAI Central Europe je středoevropskou pobočkou světové asociace SHOP!/POPAI, reprezentuje obor marketingu v retailu (marketing at-retail) a pracuje pro profesionály, kterých se tento obor dotýká.

Posláním POPAI CENTRAL EUROPE je vytvořit komunikační platformu pro výrobce  a dodavatele komunikačních prostředků v in-store, digitálních médií, zadavatele reklamy, reklamní agentury a zástupce maloobchodu. Neustále je vzdělávat, realizovat průzkumy,  poskytovat a zpřístupňovat pro ně informace, organizovat odborné akce a diskuzní setkání a  budovat tak dobré vztahy v in-store marketingové komunikaci, podporovat kulturu a další rozvoj oboru marketing at-retail.

Světová asociace Shop!/POPAI má dlouholetou tradici. Byla založena již v roce 1936 v USA a v roce 1988 vznikly první pobočky POPAI  v Evropě. V současnosti mezinárodní síť Shop!/POPAI  zahrnuje pobočky po celé Evropě, v USA, v Austrálii, v Jižní Americe, v Japonsku a v dalších částech světa.

POPAI CENTRAL EUROPE vznikla v roce 2001 jako první oficiální zastoupení POPAI pro střední a východní Evropu. Za dobu svého působení se POPAI CE stala úspěšně fungující oborovou asociací s rozsáhlým programem aktivit, kterými podporuje rozvoj podlinkové marketingové komunikace.

V rámci POPAI CENTRAL EUROPE funguje několik pracovních skupin, z nichž každá je zaměřena na určitý okruh činností asociace:  medializace POPAI a jejích členů, popularizace oboru marketing at-retail, průzkumy efektivity nástrojů marketingové komunikace a analýzy POP trhu, kontinuální vzdělávací program pro rozšíření znalostí v oboru in-store komunikace , program Klubu zadavatelů, sekce pro digitální a multimediální komunikaci atd.

Stanovy POPAI CENTRAL EUROPE

Stanovy Národní kanceláře POPAI CENTRAL EUROPE, z. s.

Etický kodex členů POPAI CE

Členové POPAI CENTRAL EUROPE -  neziskové mezinárodní instituce určené výhradně k tomu, aby sloužila zájmům výrobců a distributorů POP, designerů, uživatelů POP (výrobců a distributorů zboží)  a dalších profesionálů působících v oblasti POP se s vědomím, že se přijetím a schválením tohoto dokumentu Valnou hromadou POPAI CENTRAL EUROPE, zavázali řídit se ustanovením Etického kodexu.

Hlavní výhody členství v POPAI CE

POPAI CE nabízí celoroční výhody pro členy asociace.

Podmínky pro členství v POPAI CE

Řádným členem POPAI CE se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která dle stanov asociace POPAI CENTRAL EUROPE splňuje podmínky kritérií členství.

Členové rady POPAI CE 2021 - 2024

Složení výkonné rady POPAI CE pro období 2021 - 2024.

Přihláška k členství

Připravili jsme pro vás ke stažení přihlášku k členství v POPAI CE

Logo POPAI CE ke stažení

Připravili jsme pro vás na stažení logo POPAI CE.

POPAI International

Interaktivní mapa všech poboček POPAI na celém světě.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙