Češi a reklama 2017

Nejvyšší „poptávka“ je dlouhodobě po reklamě v místě prodeje.

Reklama v místě prodeje je přijímána zákazníky ve srovnání s jinými typy médií jednoznačně nejlépe.  To potvrzují výsledky nového ročníku průzkumu Češi a Reklama, který je další z řady každoročního omnibusového šetření, které monitoruje postoje české veřejnosti k reklamě. Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS),  Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE), POPAI CE, České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) a AČRA-MK. Šetření realizovala výzkumná agentura Ppm factum research na vzorku 1040 zástupců české populace.   

Zákazníci nejsou reklamou v in-store přesyceni, neobtěžuje je, ba právě naopak více jak třetina zákazníků by uvítala více prezentací a ochutnávek v prodejnách, kde si výrobek mohou vzít do ruky, vyzkoušet, ochutnat apod. 

Proč tomu tak je?

Dlouhodobě nejvyšší míra tolerance a nízká míra přesycení reklamy v in-store, a to i přesto, že je jí v místech prodeje často velmi mnoho, vyplývá ze skutečnosti, že zákazníci tento typ reklamy nevnímají přímo jako reklamu, ale jako součást prodejního prostředí. POP komunikace je přítomna právě v okamžiku, kdy zákazníci mohou informace z této reklamy využít k bezprostřední inspiraci a ke svému okamžitému nákupnímu rozhodování.

V době s vysokou mírou nákupního rozhodnutí v místě prodeje, kdy zákazníci nákupy moc neplánují, slouží POP média jako součást jejich navigace k jejich latentním potřebám.

Reklama v místě prodeje funguje jako nákupní asistent, relevantní pomocník, který připomene potřeby a příležitosti, kvůli kterým zákazníci mohou vystavené produkty potřebovat. Jde o specifický komunikační nástroj, který je pro zákazníka relevantní v místě i čase.

Důkazem toho je i vysoká míra přiznání respondentů, že se při svém nakupování rozhodují na základě reklamy v místech prodeje. Dle výsledků průzkumu považuje reklamu za vítaný zdroj informací pro nákupní rozhodování 40 % české populace.  

Na rozdíl od in-store médií ostatní média mimo místo prodeje komunikují zákazníkům  reklamní sdělení v okamžiku, kdy se věnují jiné činnosti a kdy informace z reklamy nemohou ihned využít a komunikovaný produkt či službu si přímo pořídit a s tím souvisí její místní i časové nerelevance. Například sledují pořad v televizi a reklama jim do něj vstupuje, nebo si čtou v časopise a narazí na inzerát, případně hledají určitou informaci na internetu a během toho se jim zobrazí reklamní banner apod.  POP reklama naopak umožňuje zákazníkům bezprostředně  v  okamžiku kontaktu s ní   aktuálně naplnit jejich momentální misi.

Příkladem je největší obliba ochutnávek a prezentací v prodejních místech mezi všemi mediatypy. Zákazníci pozitivně vnímají možnost osobní nabídky a komunikace, příležitost produkty přímo v prodejně ochutnat a vyzkoušet. Vysoká míra tolerance ochutnávek je daná i tím, že zákazníci mají v tomto případě možnost dostat něco zadarmo a navíc obecně v in-store není ochutnávek mnoho, proto reálné nasycení tímto typem POP komunikace není tak vysoké jako u jiných mediatypů.

Princip vnímání reklamy v místě prodeje je rovněž zřejmý z menší tolerance digitálních obrazovek v místě prodeje, kdy přesycení tímto typem reklamy uvádí 29 % respondentů. Digitální obrazovky jsou totiž zatím vnímány zákazníky jako reklamní prostředek a nikoliv jako pomocník při nákupu, jak jsou na to již zvyklí u tradičních nástrojů POP komunikace.

V rámci výzkumu je rovněž řešena obecně reklama na internetu, kdy 60 % respondentů je touto reklamou přesyceno. Pokud by otázka byla zaměřena přímo na reklamu, která se zákazníkem komunikuje během návštěvy e-shopu, kterou (je-li správně nasazena) zákazník může využít k okamžitému nákupnímu rozhodnutí, lze předpokládat, že míra tolerance u takové internetové reklamy by byla vyšší vzhledem k tomu, že i tato on-line reklama pak funguje jako momentální pomocník při nákupu s možností okamžitého využití.

Krom tolerance se POP komunikace dlouhodě těší najvětší důvěře. To souvisí s tím, že POP reklama je většinou umístěna přímo u produktu, zákazník ho tedy reálně vidí, může se ho  dotknout a  posoudit tak lépe jeho kvality. V ATL reklamě jsou často produkty kreativně ztvárněny a je bráno v úvahu, že bývají zobrazovány v nadnesené formě, která nemusí odpovídat realitě. Zákazník pak logicky k nim má i menší důvěru.

Tiskovou zprávu s vybranými výsledky průzkumu Češi a Reklama 2017 najdete v příloze.

 V případě Vašeho zájmu o volně prodejnou zprávu, která přinese podrobné výsledky celého výzkumu včetně vývojových časových řad i v členění dle sociodemografických znaků (věk, pohlaví, velikost místa bydliště, region atd.), další podrobnosti lze získat na  [email protected] u tajemnice ČMS paní Hany Hájkové za režijní poplatek.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙