Češi a reklama 2019

In-store reklama i letos obsadila první příčku v celkovém pozitivním vnímání u zákazníků.

Z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že lidé jsou stále nejméně přesyceni reklamou v místě prodeje, což potvrzují výsledky průzkumu Češi a reklama, jenž monitoruje postoje české veřejnosti k reklamě. První výsledky přinesl rok 1993. Od té doby se výzkum pořádá pravidelně, a v prvních letech byl realizován dokonce i vícekrát ročně. Letošního ledna proběhla již 36. vlna tohoto šetření.

Výzkum zadala opět Česká marketingová společnost (ČMS), následovaná asociací POPAI CE a Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research na reprezentativním vzorku 1000 zástupců české populace. Letos byl výzkum poprvé proveden prostřednictvím metody CAWI omnibus, zasažena tak byla i tzv. online populace.

Do šetření byla zahrnuta také ATL reklama, jiná reklama (internet, sociální sítě, letáky, product placement, písemné pozvánky do spotřebitelských soutěží a loterií) a outdoor reklama. Křivka přesycenosti reklamou na internetu má oproti loňskému roku stoupající tendenci. Ta svým negativním vnímáním již výrazně nezaostává za reklamou na soukromých televizních stanicích, naopak se s ní vyrovnává. Nízká míra tolerance vůči těmto typům médiím a vysoká míra přesycenosti je způsobena zřejmě tím, že na lidi útočí v momentě, kdy se věnují jiné činnosti a nechtějí jí být obtěžováni. Při sledování oblíbeného pořadu, vyhledávání informaci na internetu či poslouchání hudby na hudebním serveru.

Čím tedy, že in-store reklama přebíjí jiné typy médií?

Reklama v místě prodeje totiž zákazníky neobtěžuje. Mnohdy ji nevnímají ani jako propagaci daného výrobku, spíše se pro ně stává vítaným pomocníkem při nákupním rozhodování, bezprostřední inspirací a vodítkem ke správnému zorientování. Nabídka v místě prodeje může zákazníkovi také vsugerovat potřebu daný výrobek mít, i když ve skutečnosti nezastupuje žádnou položku v jeho nákupním seznamu. Dalo by se to nazvat jakýmsi podprahovým vnímáním, když prochází kolem vystaveného zboží na propagačních paletách a uvědomí si, že konkrétní výrobek mu doma dochází a mohl by vyzkoušet nový či jiný. 

Důkazem pozitivního vnímání in-store reklamy jsou především ochutnávky, které se stávají nejvítanější, řekněme mnohdy i nejvyhledávanější, formou tohoto typu média. S její intenzitou je spokojena polovina Čechů. Třetina populace by dokonce uvítala častější výskyt ochutnávek na prodejnách. Jde o tu nejvíce bezprostřední formu komunikace bez zákazníkem a prodávajícím. Výrobek si mohou vyzkoušet či ochutnat a v případě spokojenosti okamžitě zakoupit. 

V kategorii in-store reklamy se na prvním místě v žebříčku přesycenosti reklamou umístily digitální obrazovky. Až 34 % dotázaných vyslovilo nízkou toleranci vůči tomuto typu reklamy. Z tohoto zjištění vyplývá, že in-store obrazovky jsou dosud stále vnímány jako nástroj reklamy v místě prodeje a zákazníci je nepovažují za prostředek, který jim pomáhá při nákupu.

Tiskovou zprávu s vybranými výsledky průzkumu Češi a Reklama 2019 najdete v příloze.

V případě Vašeho zájmu o další informace či koupi volně prodejné studie prosíme, abyste kontaktovali paní doc. Jitku Vysekalovou, prezidentku ČMS, [email protected].

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙