Češi a reklama 2018

Letošní ročník pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém pokračuje v posledních letech agentura ppm factum research.

Doposud bylo realizováno celkem 35 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu a mapují postoje Čechů k fenoménu reklamy z různých úhlů pohledu.

Šetření proběhlo v lednu 2018 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 1044 zástupců české populace.

Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS), Magistrát Hlavního města Prahy, Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). Výzkum realizovala výzkumná agentura ppm factum research.

Výsledky nového ročníku průzkumu ukázaly, že reklama v místě prodeje je přijímána zákazníky ve srovnání s jinými typy médií nejlépe. Tento typ reklamy zákazníkům nejméně „vadí“, nejsou jí přesyceni, naopak je reklama v in-store žádána a mohlo by ji být i více.

Daniel Jesenský, prezident POPAI CE k tomuto zjištění uvádí: „Dlouhodobě nejvyšší míra tolerance a nízká míra přesycení reklamy v in-store, a to i přesto, že je jí v místech prodeje často velmi mnoho, vyplývá ze skutečnosti, že zákazníci tento typ reklamy nevnímají přímo jako reklamu, ale jako běžnou součást prodejního prostředí. POP komunikace je navíc přítomna právě v okamžiku, kdy zákazníci mohou informace z této reklamy využít k bezprostřední inspiraci a ke svému okamžitému nákupnímu rozhodování. V době s nízkou mírou plánování a vysokou mírou impulzivity, slouží POP média jako součást jejich navigace k možným potřebám. Reklama v místě prodeje pak funguje jako nákupní asistent, relevantní pomocník, který inspiruje a připomene potřeby a příležitosti, kvůli kterým zákazníci mohou vystavené produkty potřebovat.“

Tiskovou zprávu s vybranými výsledky průzkumu Češi a Reklama 2018 najdete v příloze.

Máte-li zájem o volně prodejnou zprávu, která přináší podrobné výsledky celého výzkumu, další informace lze získat na  [email protected] nebo na tel. 732 345 615.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙