Češi a reklama 2016

Letošní ročník pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém pokračuje v posledních letech agentura Factum Invenio a ppm factum.

Doposud bylo realizováno celkem 33 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu.

Šetření proběhlo v lednu 2016 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 1000 osob ve věku nad 15 let.

Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS) asociace POPAI CE, České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) a AČRA - MK. Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum.

Výzkum odpověděl například na otázky:

  • Máme už reklamy dost, a kde nám nejvíce vadí?
  • Pomáhá nám reklama při nákupním rozhodování?
  • Řídíme se při nákupu reklamou a přiznáváme to?
  • Jak se vyvíjí „nákup na základě reklamy“?
  • Je místo prodeje stále tím „největším prostorem“ pro uplatnění reklamy a jaká

       reklama na místě prodeje nejvíce láká?

  • Jaké segmenty zákazníků můžeme popsat na základě jejich postojů k reklamě?

 

a na mnoho dalších.

Výsledky průzkumu potvrdily, že největší prostor pro reklamu stále zůstává na místě prodeje a to u všech forem, především pak u ochutnávek, kde si třetina populace dokonce přeje jejich navýšení.

 

To, že informace z reklamy pomáhají při nákupním rozhodování, uvádí 44 % populace, častěji jsou to ženy, mladší lidé, lidé s vyššími příjmy, obyvatelé menších měst a častí uživatelé internetu.

 

V příloze najdete tiskovou zprávu s dalšími informacemi o průzkumu.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙