Češi a reklama 2015

Nový ročník pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém pokračuje v posledních letech agentura ppm factum research. Poslední šetření proběhlo v lednu 2015 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 1005 osob ve věku nad 15 let.

Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI CENTRAL EUROPE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.

Výzkum odpověděl například na  otázky

Jak nám pomáhá reklama při nákupním rozhodování?
Řídíme se při nákupu reklamou a přiznáváme to? Jak se vyvíjí „nákup na základě reklamy“?
Skutečně reklamu při nákupu využíváme?  Kdo ji hlavně využívá?
Jaká reklama nám hlavně pomáhá při rozhodování o nákupu?
Je místo prodeje stále tím „největším prostorem“ pro uplatnění reklamy a jaká reklama na  místě prodeje  nejvíce láká?

a na mnoho dalších.

Výsledky průzkumu ukázaly, že informace z reklamy pomáhají při nákupním rozhodování. Myslí si to přes 40 % populace. Jen necelých 30 % deklaruje, že jim reklama nepomáhá.

Podle tvrzení zákazníků rozhodování o nákupu nejvíce usnadňuje reklama na místě prodeje, zejména pak ochutnávky. Výborným zdrojem informací pro nákup jsou i letáky v poštovních stránkách
Místo prodeje stále zůstává důležitým prostorem pro uplatnění reklamy a reklama v místě prodeje zároveň poskytuje užitečné informace pro nákupní rozhodování.

V příloze najdete tiskovou zprávu s dalšími informacemi o průzkumu.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙