Češi a reklama 2014

Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?
Letošní ročník pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s.

Doposud bylo realizováno celkem 32 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu. Poslední šetření proběhlo v únoru 2014 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 997 osob ve věku nad 15 let.

Současné šetření bylo realizováno agenturou ppm factum research  pod „patronací“ České marketingové společnosti a ve spolupráci s  Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV)
a POPAI.

Výzkum přinesl odpovědi na následující otázky:

Máme už reklamy dost až příliš? Existuje prostor pro její rozšíření – kde ještě reklamu „snášíme“?

Stala se pro nás reklama součástí moderního života? Je potřebná pro ekonomiku země nebo        pouze manipuluje lidmi a podporuje zbytečný konzum? Uvědomujeme si, že podporuje nezávislostí  médií a pomáhá při orientaci v nabídce zboží?

Vyhledáváme zboží, které známe z reklamy a přiznáváme nákup na základě reklamy? Co se    změnilo od minulého roku? 

Věříme reklamě, myslíme si, že říká pravdu? Je reklama důvěryhodnější, když v ní vystupuje známá  osobnost? Když už jí nevěříme, pobaví nás alespoň?

Měla by ve školách probíhat „mediální výchova“, která naučí děti kriticky vnímat mediální sdělení,  včetně reklamy? Uvědomují si dospělí závažnost tohoto požadavku?

Schvalují dospělí uvádění reklamy v rámci dětských televizních pořadů, nebo požadují její zákaz?

Vadí nám stále přerušování televizních programů reklamou, nebo jsme si už zvykli?

Jak vypadá česká populace při segmentaci na základě postojů k reklamě? Kolik je těch, kteří  reklamu milují a jak můžeme charakterizovat ty, kteří ji nemají rádi?

Výzkum se mimo jiné zabýval přesyceností reklamou z hlediska jednotlivých typů médií.  Výsledky průzkumu ukázaly, že nejlépe je stále přijímána reklama v místě prodeje.  Většina populace považuje tento typ reklamy za přiměřený a část populace by dokonce přivítala větší množství, především pokud jde o ochutnávky (31 % jich „chce více“). Reklama v místě prodeje se dlouhodobě jeví jako „nejperspektivnější“ médium, kde jsou lidé reklamou nejméně přesyceni a jsou ochotni přijímat ji v současné intenzitě a v některých případech přivítají i její zvýšení.

V příloze je tisková informace, která obsahuje výsledky průzkumu.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙