Češi a reklama 2013

Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS),BIBS – vysoká škola, Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV) a POPAI Central Europe, uskutečnila společnost ppm factum research další z řady pravidelných výzkumů Postoje české veřejnosti k reklamě.


Dotazování proběhlo v rámci programu Factum Omnibus ve dnech 24. 1. – 5. 2. 2013 metodou osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 987 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.


Z výsledků nového  průzkumu vyplynulo, že reklama v místě prodeje je přijímána zákazníky ve srovnání s jinými typy médií jednoznačně nejlépe.  Zákazníci nejsou touto reklamou přesyceni, 58% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala více prezentací a ochutnávek v prodejnách, kde si výrobek mohou vzít do ruky, vyzkoušet, ochutnat apod. 

Podrobné informace o průzkumu formou tiskových zpráv a prezentací s vybranými výsledky studie jsou v příloze.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙