POPAI forum 2016

Kudy jinudy, když ne tudy?

Tradiční distribuce je přesycená, prodejní kanály přepromované, hodnoty značek trpí tíhou nadvýběru. Kde hledat řešení a jak najít cestu ven? Jak opustit zažité způsoby a najít nové způsoby, jak dělat věci jinak a lépe?

Program konference se stane jedinečnou platformou pro představení nových cest, netradičních nápadů, alternativních způsobů komunikace a prodeje zboží a služeb zákazníkům.

Nabídne prostředí pro vzájemnou inspiraci, interakci a podněty k řešením z nejrůznějších sfér našeho trhu prostřednictvím reálných příkladů z praxe, případových studií a start up projektů.

Představí nové pilotní projekty a návrhy na optimalizaci retailového prostředí a retailových kampaní.

Ukáže nové trendy využití online nástrojů pro podporu prodeje v kamenných prodejnách a jejich potenciál pro značky i maloobchodníky.

Ohlédnutí za POPAI DAY 2016

Další ročník úspěšné mezinárodní akce POPAI DAY, která patří k významným událostem oboru in-store marketingové komunikace, proběhl v závěru listopadu 2016 v Konferenčním centru GRANDIOR Hotel Prague v Praze 1.

Celodenní program akce, který navštívilo celkem více jak 600 zástupců odborné veřejnosti, nabídl prestižní soutěž POPAI AWARDS 2016, konferenci POPAI FÓRUM 2016 s mezinárodní účastí a gala večer.

Konference POPAI FÓRUM s podtitulem „Kudy jinudy, když ne tudy?“ byla jedinečnou inspirativní platformou pro představení netradičních nápadů, alternativních distribučních cest, nových prodejních konceptů, kanálů a způsobů komunikace se zákazníky.

Rozsáhlá soutěžní expozice POPAI AWARDS prezentovala nejnovější řešení pro účinnou komunikaci v místě prodeje a inovativních forem komunikace ve všech hlavních segmentech trhu. V letošním ročníku soutěže soutěžil rekordní počet exponátů - více jak 100 realizací v 19 soutěžních kategoriích.

Program vyvrcholil gala večerem za účasti řady osobností ze sféry obchodu a marketingu, na kterém byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěží POPAI AWARDS a POPAI STUDENT AWARD a předána ocenění vítězům.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙