Projekty v oblasti 3D reklamy

Asociace POPAI CE podporuje oblast dárkových a reklamních předmětů jako významnou součást oboru marketingové komunikace a podpory prodeje.

V rámci aktivit, které se týkají této sféry, asociace pořádá vzdělávací akce, jejichž cílem je představit nové projekty dnešního trhu s dárkovými a reklamními předměty u nás a informovat o potenciálu a možných směrech dalšího vývoje na tomto trhu.

Součástí programu jsou nové postřehy a inspirace ze soutěže o nejlepší reklamní a dárkové předměty Hvězda 3D reklamy, prezentace zajímavých realizací a novinek v oblasti dárkových předmětů, které fungují a mají v marketingové komunikaci slibnou budoucnost, případové studie úspěšných projektů a kampaní podpory prodeje, které zahrnují dárkové a reklamní předměty.

K významným projektům patří také průzkum POPAI CE, který detailně analyzoval trh reklamních a dárkových předmětů. Průzkum zkoumal potenciál růstu v určitých dárkových předmětech, prodej reklamních předmětů z hlediska základního členění (katalogové zboží, zboží na zakázku), zastoupení druhů reklamních předmětů ve firemních rozpočtech, efektivitu jednotlivých typů dárkových předmětů a jejich působení na spotřebitele, význam obalu i význam značky při výběru dárkového předmětu.

Seznam členů sekce Reklamní předměty/3D reklama

Garant sekce Reklamní předměty/3D reklama

Viera Černá, [email protected]

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙