Program POPAI CE pro oblast digitální komunikace

Program sekce pro digitální komunikaci POPAI CE zahrnuje projekty, které zviditelňují a popularizují obor digitálních komunikačních prostředků a projektů, zvyšují znalosti o oboru a přispívají k lepší komunikaci mezi dodavateli a zadavateli digitálních médií. 

Zákazník dnes v nákupním procesu využívá několik prodejních kanálů. Neváhá s porovnáním cen výrobků prostřednictvím svého smartphonu přímo v prodejně, přichází do obchodu, aby si vyzkoušel výrobky před tím, než je nakoupí přes internet a nechá si je dovézt domů. Objevují se nové pojmy, které charakterizují nové způsoby spotřebitelského chování a přístupy v kontextu postupující digitalizace prodejních míst a interakce mezi e-commercí a klasickými prodejními sítěmi.

Problematika digitální komunikace je zařazována také do odborných akcí asociace POPAI CE. Téma digitálních médií a trendů v tomto oboru je součástí kontinuálního školicího programu POPAI CE a je mu rovněž věnována pozornost v programu mezinárodní konference POPAI FÓRUM.

POPAI CE průběžně monitoruje tuzemské i mezinárodní akce, které se dotýkají oboru digitální komunikace, a informuje o nich a o dalších akcích z oblasti marketingu a komunikace v tištěné a elektronické publikaci „Kalendář akcí oboru marketing at retail“.

Významnou aktivitou je také začlenění projektů digitální komunikace do oborové soutěže POPAI AWARDS, kde nové digitální realizace soutěží v samostatné sekci POPAI AWARD DIGITAL o nejlepší digitální projekt.

Seznam členů digitální komunikace

Garant sekce Digitální komunikace

David Lesch
[email protected]

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙