Klub zadavatelů POPAI CE

Klub zadavatelů v rámci asociace POPAI CE nabízí oborovou platformu všem,  kteří chtějí být v kontaktu s trendy a inovacemi v retailu.Hlavním posláním je sdílet zkušenosti z oboru a získávat užitečné informace pro jeho rozvoj, jako jsou například globální průzkumy trhu a zákaznického chování,  case study, technologické novinky i strategické impulsy v retailu.

Klub zadavatelů vytváří oborovou komunitu, která spojuje zadavatele reklamy s jejími realizátory, tedy s výzkumnými a reklamními agenturami, výrobci POP/POS a retailovými specialisty.
V  rámci celoročního programu Klub připravuje interaktivní neformální setkání na bázi networkingu  i konkrétní praktické ukázky aplikace novinek v oboru.

Proč být v Klubu zadavatelů

Nové informace a konkrétní poznatky z celého spektra oboru marketing at retail:

 • případové studie úspěšných i neúspěšných projektů v reálném prostředí,
 • návody pro efektivnější komunikaci v místě prodeje,
 • trendy a potenciál trhu, chování zákazníků,
 • vývoj POP, digitálních médií a prostředků podpory prodeje,
 • měření efektivity nástrojů in-store komunikace,
 • nové trendy marketing at-retail,
 • senzorický marketing,
 • efektivní spolupráce zadavatelů  s řetězci. 

Networking

 • příležitosti pro neformální setkání a navázání vztahů,
 • diskuzní fóra a kulaté stoly,
 • interaktivní formy aktivit,
 • výměna zkušeností.

Zlepšení strategie prostřednictvím průzkumů

 • možnost zapojit značku do zákaznických průzkumů POPAI CE,
 • přednostní získání výsledků průzkumů nákupního chování,
 • sledování účinnosti různých komunikačních nástrojů,
 • vyhodnocení prodejních výkonností in-store kampaní,
 • využitelnosti in-store prostředků  v maloobchodních řetězcích atd.

Spolupráce se zástupci a studenty středních a vysokých škol

 • workshopy se zaměřením na BTL,
 • soutěž POPAI STUDENT  AWARD.

Sdílení zkušeností a názorů v rámci celosvětové sítě poboček POPAI

 • přístup do světové sítě zadavatelů reklamy.

Využití všech produktů a služeb, které asociace POPAI nabízí: celoroční medializace člena zdarma, bezplatná účast na všech akcích POPAI CE, pravidelný informační servis a další.

Seznam členů Klubu zadavatelů

Garant sekce Klub zadavatelů

Petr Šimek
[email protected]


Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙