Obchodní podmínky

Přihláška

Přihlásit se je možné prostřednictvím objednávkového formuláře na těchto webových stránkách. Vyplněním a odesláním závazné objednávky vyjadřujete souhlas s poskytnutím údajů ke zpracování v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti POPAI CE service s.r.o. a jejími partnery.

Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

Platba

Účastnický poplatek požadujeme uhradit před konáním semináře/konference převodem na náš účet číslo 3933950001/5500 vedený u Raiffeisenbank Hradec Králové, IBAN CZ6855000000003933950001.

Jako variabilní symbol uveďte IČO vaší společnosti.

Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu sálu, proto prosíme o zaslání přihlášky co nejdříve.

Storno poplatek

V případě zrušení účasti méně 7 pracovních dni před termínem konání konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% účastnického poplatku.

Daňový doklad

Daňový doklad - fakturu obdrží klient poštou nebo mu bude předána osobně, po připsání platby na účet v termínu předepsaném zákonem nebo přímo na semináři/konferenci. Cena za konferenci zahrnuje účast na konferenčním programu, konferenční materiály, občerstvení, účast na gala večeru.

Fakturační adresa

POPAI CE service s.r.o.
Pod Lesem 132/6
500 11 Hradec Králové

IČO: 27555844
DIČ: CZ27555844

Organizační změny

POPAI CE service s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo zrušení konference z vážných organizačních a provozních důvodů. O všech případných změnách budete neprodleně informováni telefonem nebo e-mailem.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙