Sjednocená typologie POP médií v maloobchodě

Cílem tohoto projektu POPAI CE  bylo vytvořit standardizovaný materiál sjednocující základní typy POP prostředků umisťovaných v maloobchodním prostředí. Do materiálu jsou rovněž zařazena digitální a interaktivní média i nástroje multisenzorické komunikace v souladu s vývojem oboru marketing at retail a s využíváním nových nástrojů komunikace v in-store.

Materiál zahrnuje jednotné názvosloví a typologii POP prostředků, které jsou  srozumitelné zadavatelům reklamy (agenturám i přímým klientům), odborným médiím i institucím, a umožňuje lépe se orientovat v široké škále současných in-store aplikací.  

Přehled POP komunikačních prostředků obsahuje kromě názvů také zkratku nosiče, dostupné formáty, krátký popis a fotografii daného nosiče. 

Materiál je v příloze ke stažení.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙