Výzkum POPAI CE odhalil nejnovější změny v nakupování předmětů 3D reklamy

Asociace POPAI CE dlouhodobě podporuje obor 3D reklamy jako významnou součást marketingové komunikace. To potvrzují mimo jiné i výzkumy zaměřené na trh s dárkovými předměty, které v uplynulých letech asociace realizovala.

Nejnovější z výzkumů, který proběhl od února do dubna 2021, zkoumal, k jakým změnám došlo v nakupování dárkových předmětů především vlivem pandemie, jak se změnil přístup k dárkovým předmětům a jaký je výhled v této oblasti pro letošní rok. Výzkum byl společným projektem POPAI CE a výzkumné agentury InsightLab. Sběr dat byl proveden metodou online dotazování s pomocí členů sekce Reklamní předměty POPAI CE, kteří obeslali své klienty naším dotazníkem.

Dárkové předměty hrají stále významnější roli při upevňování obchodních vztahů

Situace ve společnosti, kdy v důsledku pandemické krize byly omezeny přímé kontakty a setkávání, ještě více zdůraznila význam dárků při budování obchodních vztahů, které jsou projevem pozornosti a úcty vůči obchodnímu partnerovi. To ukázaly i výsledky výzkumu, kdy 87 % respondentů uvedlo, že v roce 2020 obdrželo v rámci upevňování obchodních vztahů dárkový předmět.

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že 61% společností změnilo svůj přístup k nákupu dárkových předmětů. U 70 % respondentů bylo důvodem změny snížení rozpočtu a druhým nejdůležitějším důvodem byla změna typů nakupovaných dárkových předmětů (43 %).

Jaké typy dárkových předmětů se nejvíce nakupují?

V souladu s trendem z předchozích let společnosti stále nejvíce obdarovávají své obchodní partnery (75%). Mezi typy dárkových předmětů, které byly v loňském roce více nakupovány, patří promo-delikatesy (50 %), kancelářské potřeby (45 %) nebo kalendáře a diáře (45 %). Oproti minulým létům výrazně vzrostl zájem také o eko-předměty a předměty se společenskou odpovědností, což svědčí o tom, že i u dárkových předmětů je kladen stále větší důraz na šetrnost vůči životnímu prostředí.

Naopak covidová krize měla negativní dopad na některé kategorie dárků, které byly nakupovány méně. Jednoznačně to byly zážitkové dárky (59 %), které s ohledem na lockdownová opatření nebylo možné využít, dále byl méně nakupován reklamní textil (32 %) a také autodoplňky.

Výzkum identifikoval typy dárkových předmětů, které by dodavatelé dárkových předmětů  mohli svým klientům nabízet více.  Ti by zejména ocenili širší nabídku u eko-dárkových předmětů (24 %), charitativních dárků (24 %), ale i nabídku promo-delikates (22 %) nebo dárků pro děti (20 %).

Většina firem je spokojena s dodavateli dárkových předmětů a nemění je

Jednou z pozitivních zpráv, které odhalil výzkum, je zjištění, že 83 % respondentů nezměnilo dodavatele dárkových předmětů. Ty společnosti, které dodavatele přece jen změnily (17 %), tak učinily z důvodu výhodnější ceny nebo z důvodu kvalitnější nabídky od jiného dodavatele.

Z šetření rovněž vyplynulo, že 67 % společností nezměnilo způsob objednávání dárkových předmětů, na který jsou zvyklí. Významnými objednávacími kanály zůstávají online katalog/e-shop, tištěný katalog i obchodní zástupce. Dle výsledků výzkumu začala určitá část firem ještě více objednávat online.

Výhled na rok 2021 z pohledu dárkových předmětů je příznivý

61 % dotazovaných firem potvrdilo, že jejich rozpočet pro oblast dárkových předmětů zůstane stejný jako v roce 2020 a dokonce pro 7 % firem bude tento rozpočet vyšší než v předchozím roce. Rozpočet navyšují především společnosti, které mají 50 zaměstnanců a více.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙