Průzkum v oblasti dárkových a propagačních předmětů

Nový unikátní průzkum POPAI CENTRAL EUROPE detailně analyzoval současný trh reklamních a dárkových předmětů. Průzkum proběhl za partnerské podpory významných subjektů působících v oboru reklamních dárků.

POPAI CE analyzovala rovněž další nástroje podlinkové marketingové komunikace  v rámci ojedinělého průzkumu, který se zabýval současným oborem reklamních a dárkových předmětů u nás. 
Tento průzkum zkoumal potenciál růstu v určitých dárkových předmětech, prodej reklamních předmětů z hlediska základního členění (katalogové zboží, zboží na zakázku), zastoupení druhů reklamních předmětů ve firemních rozpočtech, efektivitu jednotlivých typů dárkových předmětů a jejich působení na spotřebitele, význam obalu i  význam značky při výběru dárkového  předmětu.
Průzkum přinesl zajímavé poznatky z hlediska rostoucího potenciálu konkrétních dárkových komodit na českém trhu. Z výzkumu vyplynulo, že na trhu dárkových předmětů panuje spokojenost obou stran, obdarovaných i zadavatelů, s tím, jak trh funguje. Největší přínos  pro výrobce a dodavatele reklamních  předmětů představují  konkrétní data, o která se mohou opřít jako o  relevantní prodejní argumenty u potencionální klientely při plánování investic do podpůrných propagačních prostředků.

Na průzkumu se podílela společnost REDA, a.s. jako generální partner projektu, odborným garantem a spoluorganizátorem průzkumu byla Asociace 3-dimenzionální reklamy. Do průzkumu se zapojila také společnost ADDURRE s.r.o. jako další partner projektu.
Hlavním mediálním partnerem průzkumu byl časopis Strategie.
Realizace projektu byla svěřena průzkumové agentuře Ipsos-Tambor, která v minulosti zajišťovala pro POPAI rozsáhlé průzkumy zaměřené na klasické prostředky in-store komunikace.
Při zpracování nového průzkumu realizátoři vycházeli z již získaného know how a zkušeností z těchto úspěšných studií.
Průzkum zkoumal potenciál růstu v určitých dárkových předmětech, prodej reklamních předmětů z hlediska základního členění (katalogové zboží, zboží na zakázku), zastoupení druhů reklamních předmětů ve firemních rozpočtech, efektivitu jednotlivých typů dárkových předmětů a jejich působení na spotřebitele, význam obalu i význam značky při výběru dárkového předmětu.

Hlavní zjištění průzkumu mimo jiné ukázala, že:

  • Dárkové předměty se obecně líbí firemní i obecné populaci.
  • Firemní populace považuje dárkové předměty za užitečnější než obecná populace.
  • Obecná populace dostává dárkové předměty nejčastěji k nějakému zakoupenému výrobku a firemní obdarovaní pak na Vánoce a v rámci obchodního styku.
  • Ve většině odvětví jsou z hlediska účelu použití na prvním místě v rozpočtu zadavatelů zastoupeny rozdávací dárkové předměty.
  • Ve většině odvětví zůstane rozpočet na dárkové předměty do budoucna stejný.
  • Podle druhu by do budoucna dle mínění respondentů měly mít největší potenciál předměty pro volný čas, outdoor a hobby předměty, dále pak kancelářské potřeby a reklamní elektronika.
  • Z hlediska způsobu výběru dárkových předmětů je stále nejdůležitější tištěný katalog a také osobní návštěva obchodního zástupce.

V příloze je závěrečná zpráva obsahující hlavní výsledky průzkumu.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙