Dárkové předměty jsou klíčové při budování obchodních vztahů

Jak hodnotí spotřebitelé dárkové předměty a které typy dárkových předmětů jsou nejoblíbenější? Jaké segmenty reklamních předmětů jsou nejvíce zastoupeny ve firemních rozpočtech? Co je pro zadavatele při výběru dodavatele dárkových předmětů nejdůležitější? Těmito a dalšími otázkami se zabýval unikátní výzkum, který realizovala asociace POPAI CE společně s výzkumnou agenturou Nielsen Czech Republic v období  2019/2020

Výzkum detailně analyzoval současný trh reklamních a dárkových předmětů a navázal na předchozí šetření v této oblasti z let 2008/2009.

Projekt proběhl za partnerské podpory významných subjektů působících v oboru reklamních dárků. Na výzkumu se podílela společnost REDA, a.s. jako generální partner projektu a dále společnost iMi Partner a.s. jako hlavní partner. Dalšími partnery výzkumu byly společnosti  YASHICA s.r.o. a Továrna design s.r.o..

Sběr dat byl proveden online na vzorku obecné populace obdarovaných (N= 160) a zadavatelů dárkových předmětů (N= 71). Do obecné populace se řadili spotřebitelé, kteří jsou příjemci dárkových předmětů, a to jak z firem, tak z obecné populace. Zadavatelé dárkových předmětů byly společnosti, které dárkové předměty nakupují a byly osloveny na základě databáze.

Dárkové předměty se obecně spotřebitelům líbí

Výsledky výzkumu potvrdily, že dárkové předměty jsou pro spotřebitele obecně oblíbené, líbí se především ženám a vyšší věkové kategorii spotřebitelů.  

Většinu dárkových předmětů, které spotřebitelé dostávají, považují za užitečné a využívají je většinou pro vlastní potřebu.

Kancelářské potřeby, reklamní textil a potřeby pro cestování jsou kategorie, které zadavatelé nejčastěji nakupují, a jsou proto nejvíce zastoupeny ve firemních rozpočtech. Toto koresponduje i s výsledky šetření z let 2008/2009.

Ze zjištění výzkumu vyplynulo, že obdarovaní nejčastěji dostávají ty kategorie výrobků, které zadavatele nejvíce objednávají (kancelářské potřeby, kalendáře, diáře, reklamní textil a drobné osobní předměty). Spotřebitelé by rovněž rádi dostávali více předmětů drobné elektroniky a také speciální potravinové delikatesy. Drobná elektronika a speciální potravinové delikatesy jsou změnou oproti předchozímu šetření, kde byly zastoupeny zcela minoritně. Všechny ostatní hlavní kategorie dárkových předmětů se v průběhu let příliš nezměnily.

K hlavním důvodům, proč zadavatelé nakupují dárkové předměty, patří jejich využití pro budování a udržování obchodních vztahů (69 % respondentů), k podpoře prodeje (53 %) a také k odměňování věrných zákazníků (49 %). I tyto důvody korespondují s předchozím šetřením.

Podle jakých kritérií vybírají zadavatelé dárkové předměty?

Při výběru dodavatele dárkových předmětů se zadavatelé nejčastěji rozhodují na základě předchozích pozitivních zkušeností a referencí, dalším významným kritériem pro výběr je rozpočet.  Osobní doporučení je velmi oceňováno a dává dárku osobní rozměr.

Nové dodavatele rovněž zadavatelé hledají sami na internetu a hlavním zdrojem informací je v tomto směru Google.

Zadavatelé pro výběr dárkových předmětů dávají v naprosté většině přednost online katalogu a  e-shopům - tento způsob výběru dárkových předmětů je důležitý pro 76 % dotázaných. Pro 60 % dotázaných zadavatelů je důležitý tištěný katalog a 57 % respondentů upřednostňuje výběr dárků na základě osobního kontaktu s obchodním zástupcem. Zde nám došlo ke změně, kdy v předchozím šetření vítězil tištěný katalog, dnes se výběr posunul více do online prostředí. ale význam obchodního zástupce zůstal nezměněn.

Které druhy dárkových předmětů mají podle účelu použití největší potenciál růstu?

Největší potenciál růstu přisuzují zadavatelé rozdávacím dárkům, které se využívají na větších akcích, veletrzích, během street promotion apod. Významný potenciál mají podle zadavatelů také manažerské dárky, které představuji zpravidla předměty vyšší hodnoty. Jejich potenciál je patrný zejména pro menší společnosti, které považují manažerské dárky za účinný nástroj pro budování obchodních vztahů.

Zadavatelé objednávají dárkové předměty převážně jedenkrát ročně, větší společnosti pak několikrát do roka.  S ohledem na nižší frekvenci objednávání dárkových předmětů by se měl obchodní zástupce dodavatele zaměřit na budování silného vztahu se zadavatelem.

Protože zadavatelé také v současnosti častěji volí objednávání přes reklamní agenturu, nabízí se zde možnost strategických aliancí právě s vybranými agenturami.

Obal je důležitý pro vyjádření prestiže dárku

Investice do obalu se vyplatí zejména u dárků s vyšší hodnotou, kdy chce zadavatel zdůraznit prestiž darovaného dárku. Dle zjištění výzkumu se nákladný obal jeví pro běžné spotřebitele jako zbytečná investice.

Celkově tedy i ve srovnání s minulým šetřením důležitost dárkových předmětů nepoklesla a stále jsou prostředkem k ocenění spolupráce.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙