POP sémiotický průvodce - nový inovativní nástroj pro zvýšení efektivity a smysluplnosti POP médií v ČR založený na unikátním výzkumu

Sémiotika analyzuje kódy v komunikaci a zaměřuje se na mapování významu značek a konzistenci jejich komunikace ve specifických kulturních kontextech. Studuje sdělení, obrazy, barvy, symboly, zvuky a kulturní relevanci sdělení v marketingové komunikaci. Systém sémiotických přístupů přináší nové a originální příležitosti také k optimalizaci účinnosti in-store komunikace, kdy pomáhá využít v rámci POP komunikace správné obsahy, které zákazníky zaujmou a zvýší tak šanci prodat.

Sémiotický průvodce je novým unikátním projektem na našem trhu, jehož cílem je poskytnout díky schopnostem a nástrojům sémiotiky návod, jak dosáhnout lepší, významově bohatší, výstižnější, smysluplnější, konzistentnější, a tím i efektivnější komunikace v prodejních místech.

Projekt sémiotického průvodce, který právě probíhá, společně vytvářejí asociace POPAI CE a výzkumná agentura agenturou PERFECT CROWD
 

Hlavními partnery projektu jsou společnosti Vitana, Mondeléz a Authentica. Mediálním partnerem projektu je společnost WELLEN. Koupi Sémiotického průvodce potvrdily společnosti Unilever a L´Oréal.
 

Sémiotický průvodce nám dá odpovědi na to, jaké kódy v POP komunikaci používat, jaké kulturní koncepty akcentovat a jak komunikaci zarámovat tak, aby bylo dosaženo její maximální účinnosti. Přináší manažerům unikátní insight do české kultury a pomáhá nastavit komunikační témata a kreativní koncepty způsobem, který bude pro české spotřebitele relevantní, smysluplný a zvýší vliv komunikace na jejich rozhodování.
 

Sémiotický průvodce bude zahrnovat tři klíčové části.

  • Úvodní část se bude zabývat současnou situací v české POP komunikaci, jejími specifiky, neduhy a také faktory, které ovlivňují její významy a které je třeba vzít v úvahu při tvorbě komunikačních médií a komplexní smyslové zkušenosti.
  • Další část se soustředí na kulturní specifika POP komunikace a jejich interpretaci ve specifickém kontextu české kultury.
  • Praktická část průvodce bude obsahovat sémiotickou analýzu in-store reklamy a aplikace kulturních konceptů v jejích obsazích. V této části bude provedena sémiotická analýza rozsáhlé řady příkladů a případových studií in-store komunikace značek v různých kanálech českého retailu.

Součástí průvodce budou rovněž konkrétní návody a doporučení pro úspěšnou komunikaci v in-store: kde a jak komunikaci zlepšit a jak s uvedenými tématy pracovat.

Pokud Vás zajímají další informace týkající se projektu, prosíme, kontaktujte kancelář POPAI CE.  Bude nám potěšením Vám poskytnout další podrobnosti o přesném obsahu projektu a  získání hotového manuálu.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙