Průzkum POPAI CE vyhodnocuje prodejní výkonnost POP aplikací

Výzkumný projekt, který pod názvem POP Effectivity Focus Study – PEFS v současnosti realizuje středoevropská pobočka POPAI, je zaměřen na prodejní efektivitu POP kampaní a přináší významné informace o vlivu POP médií na úroveň prodejů podporovaných produktů. Průzkum probíhá ve spolupráci s průzkumovou agenturou Ipsos.

POPAI  CE v rámci tohoto projektu průběžně shromažďuje úspěšné modelové in-store kampaně, které jsou postupně ve spolupráci se zadavateli reklamy a maloobchodníky vyhodnocovány a výsledky jsou medializovány. Může se jednat o kampaně, které již byly realizovány a u kterých byla efektivita vyhodnocena (případně by mohla být vyhodnocena dodatečně z existujících dat) nebo o budoucí kampaně, které budou vyhodnoceny v ostré kampani či v rámci kontrolovaného pilotního testu.

Hlavním podnětem pro zahájení průzkumu se staly výsledky předchozích průzkumů POPAI CE mezi maloobchodními řetězci a zadavateli reklamy, které ukázaly, že zjišťování efektivity POP kampaní je maloobchodníky i dodavateli značkových výrobků aktuálně považováno za jeden ze základních předpokladů pro jejich budoucí nasazování.

Testování je zaměřeno na analýzu ovlivnění prodeje podporovaných produktů v reálném maloobchodním prostředíTestovány jsou standardní typy aplikací (podlahové stojany, stoppery, paletová vystavení, parazitní displeje, dekorace regálů, podlahové samolepy, dekorace vstupních a výstupních bran a další dle dostupných kampaní) i jakékoli nestandardní projekty.

Vyhodnocení prodejní výkonnosti vzorových in-store kampaní je pro  POP profesionály vodítkem i  inspirací pro jejich další aktivity v místě prodeje. Nová zjištění, které projekt přináší, přispívají k efektivnějšímu fungování komunikačních nástrojů v prodejních místech. Výsledky průzkumu jsou průběžně široce medializovány, a tak poskytují odborné veřejnosti užitečné informace  pro lepší práci s in-store komunikačními médii.

Projekt je organizovaný neziskovou asociací, která garantuje nekomerční charakter
projektu i výsledků, jejich spolehlivost a objektivitu.

Jedním z prvních zapojených projektů a zároveň příkladů synergické spolupráce maloobchodníka s českými značkami bylo vyhodnocení paletového vystavení v rámci kampaně Český svět grilování, která proběhla v létě 2013 ve vybraných prodejnách řetězce Interspar. Jejím iniciátorem a koordinátorem byla společnost Bongrain – Povltavské mlékárny. Měření ukázalo, že u tohoto konceptu došlo k navýšení prodejů, například u Sedlčanského Hermelínu na gril nárůst tržeb představoval  49 % až 137 % .
Na loňskou úspěšnou kampaň navazuje stejnojmenný projekt, kdy i letos jsou pro zákazníky prodejen Interspar připraveny tematické grilovací promokoutky.


Možnost spolupráce v rámci průzkumového projektu PEFS je otevřena pro všechny zástupce odborné veřejnosti, kteří mají zájem zapojit se do projektu s POP kampaněmi v různých maloobchodních formátech i různých sortimentních kategoriích,  u kterých byla vyhodnocena, nebo by mohla být vyhodnocena účinnost prodeje. 

Daniel Jesenský, prezident POPAI CENTRAL EUROPE
Daniela Krofiánová, General Manager POPAI CENTRAL EUROPE

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙