Průzkum PEFS vyhodnocuje přímý vliv POP médií na prodeje

ČESKÝ SVĚT GRILOVÁNÍ 2

Paletový ostrov navýšil prodeje Sedlčanského Hermelínu na gril o 33%.
Promo kampaň prodala srovnatelné množství Hermelínu jako loňský rok.
Každý čtvrtý Hermelín je zakoupen v pátek.

Údaje o prodejní efektivitě in-store kampaní jsou zástupci maloobchodu i zadavateli reklamy stále více požadovány jako nezbytný předpoklad pro zlepšování komunikačních projektů a kampaní v prodejních místech. Proto se jeden z kontinuálních průzkumových projektů POPAI CE zaměřuje přímo na prodejní efektivitu POP aplikací a přináší informace o prodejní výkonnosti vybraných POP kampaní, resp. o jejich přímém vlivu na prodej podporovaných produktů. Průzkum probíhá ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos pod názvem PEFS - POP Effectivity Focus Study. Zjištění vyplývající z průzkumu zdůrazňují přínosy synergické spolupráce dodavatelů značkových výrobků s maloobchodními společnostmi v místě prodeje a inspirují k rozvoji budoucích aktivit. Zároveň umožňují rozpoznat a pochopit aspekty neefektivních přístupů v místech prodeje pro konkrétní produktové kategorie a značky.

Jedním z úspěšných projektů, který se opakovaně zapojil do projektu PEFS, je tematické paletové vystavení v rámci kampaně Český svět grilování. Kampaň byla realizována ve vybraných prodejnách řetězce Interspar a jejím iniciátorem a koordinátorem byla společnost Bongrain – Povltavské mlékárny. Poprvé kampaň proběhla v letních měsících roku 2013 a na její úspěch navázala stejně tematicky zaměřená kampaň v červenci a srpnu 2014.

V rámci kampaně byly vytvořeny “České grilovací světy“, ve kterých zákazníci mohli nakoupit vybrané produkty použitelné při grilování: hermelíny na gril, maso, koření, bagety, pivo nebo čipsy. Při realizaci tematických koutků společnost Groupe Bongrain  spojila české výrobce, jejichž portfolio je spjato právě s grilováním. „Cílem kampaně je nakupujícím připomenout a maximálně zjednodušit přípravu letního grilování tak, aby vše potřebné našli na jednom místě v rámci jednoho tematického promokoutku, upřesnil obecný záměr Českého světa grilování Michal Vrbka, Category & trade marketing manager firmy Groupe Bongrain.

Projekt patří mezi první výraznější projekty typu „cross category“ na našem trhu, kdy byly v kampani prezentovány výrobky z více kategorií od různých firem a došlo tak k synergickému propojení několika značek, které společně zákazníkům vytvářejí přidanou hodnotu. Tím se zvýší jejich momentální prodejní potenciál připomenutím sezónní možnosti spotřeby a tvorbou impulzní tematické atmosféry. Kromě společnosti Povltavské mlékárny se kampaně zúčastnily společnosti Plzeňský Prazdroj, Vitana, Intersnack a La Lorraine.

V rámci průzkumu byl ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos analyzován vliv paletového vystavení na prodeje jednoho z prodávaných produktů, a to Sedlčanského Hermelínu na gril.

Pro analýzu byla využita prodejní data z devíti prodejen, v nichž byl nainstalován paletový ostrov Českého světa grilování a data ze vzorku prodejen INTERSPAR, v nichž probíhala pouze promoční aktivita bez paletového ostrova.  Krom promokoutku byla totiž součástí kampaně i cenová akce, resp. speciální tematické letákové okno na všechny partnerské produkty.
Pro snadnější a přehlednější srovnání bylo celkové sledované období (7.5 - 30. 9. 2014) rozděleno podle jednotlivých týdnů, které jednak kopírovaly platnost letákových promo-akcí a zároveň přijatelně pokryly období expozice paletového ostrova na prodejnách Interspar (viz. přiložený graf).

Analýza potvrdila, že paletový ostrov během celého období kampaně navýšil prodeje Sedlčanského hermelínu na gril od 33 %. Pozitivní vliv Českého světa grilování byl silnější v době mimo slevové akce, kdy generoval navýšení 53% oproti období během slevových akcí s navýšením 17%.  To je dáno obecnou sílou vlivu cenových promocí v produktové kategorii. Už jen nižší cena totiž výrazně stimuluje impulzní prodejní potenciál a efekt samotného POP média je pak nižší oproti jeho výkonu během období bez cenové promoce.

Dnem nejčastějšího nákupu Sedlčanského hermelínu na gril se potvrdil pátek, během kterého se prodala čtvrtina z týdenního objemu prodejů těchto produktů. Dalšími nejsilnějšími dny nákupu byly čtvrtek a sobota.

V rámci průzkumu byla rovněž provedena srovnávací analýza kampaní v letech 2013 a 2014. Celkový výkon promo aktivity vyšel v roce 2014 o cca 15 % nižší oproti první vlně v 2013. Důvod je však dle slov Michala Vrbky z Bongrainu velmi pozitivní: „Meziročně se navýšily běžné prodeje Hermelínu bez promocí, lidé náš produkt častěji kupují spontánně. Tj. samotné neovlivněné prodeje před spuštěním aktivity byly v roce 2014 vyšší oproti roku 2013 a tím pádem srovnání s navýšenými prodeji během promo akce nevykázalo tak velký rozdíl. Pokud zohledníme tento aspekt, dosáhl pak projekt Český svět grilování v obou letech srovnatelných výsledků, se kterými jsme spokojeni. A to i přes meziroční zvýšení ceny Hermelínu. Další dobrou zprávou pro nás je, že jsme v letošní kampani oproti loňsku více prodávali v době bez slevy, “uzavírá Michal Vrbka.

Zveme všechny zadavatele a maloobchodníky, aby se našeho dlouhodobého projektu PEFS zúčastnili a vyhodnotili osvědčenou metodologií své POP kampaně. V případě zájmu nás kontaktujte pro více informací.

Daniel Jesenský, Prezident POPAI CE
Daniela Krofiánová, General Manager POPAI CE

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙