PEFS - nový výzkumný projekt na téma prodejní efektivity POP aplikací

Prokazování efektivity POP kampaní je maloobchodníky i dodavateli značkových výrobků neustále požadováno jako jeden ze základních předpokladů pro větší nasazování a plynoucí investice do in-store komunikace. V návaznosti na tato zjištění, která přinesly nedávné průzkumy POPAI CE mezi maloobchodními řetězci a zadavateli reklamy, zahájila letos  asociace POPAI  nový  výzkumný projekt  pod názvem  POP Effectivity Focus Study - PEFS. 

Průzkum nabízí možnost dodat na trh případové kvantitativní studie, které budou zaměřené na vyhodnocení prodejní výkonnosti vzorových in-store kampaní a které budou POP profesionálům inspirací pro jejich další aktivity v místě prodeje. Průzkum probíhá ve spolupráci se společnostmi POS Media Czech Republic a Ipsos.

POPAI  CE si dala v rámci tohoto projektu za cíl během roku 2013 a 2014 průběžně shromažďovat úspěšné modelové in-store kampaně, které jsou postupně ve spolupráci se zadavateli a maloobchodníky vyhodnocovány a výsledky medializovány. Může se jednat o kampaně, které již byly realizovány a u kterých byla efektivita vyhodnocena (případně by mohla být vyhodnocena dodatečně z existujících dat) nebo o budoucí kampaně, které  budou vyhodnoceny v ostré kampani či  v rámci kontrolovaného pilotního testu.

Testování je zaměřeno na analýzu ovlivnění prodeje podporovaných produktů v reálném maloobchodním prostředí.  Testovány jsou standardní typy aplikací (podlahové stojany, stoppery, paletová vystavení, parazitní displeje, dekorace regálů, podlahové samolepy, dekorace vstupních a výstupních bran a další dle dostupných kampaní) i jakékoli nestandardní projekty.

Projekt je organizovaný neziskovou asociací, která garantuje nekomerční charakter
projektu i výsledků, jejich spolehlivost a objektivitu. Výsledky budou průběžně sdíleny s
odbornou veřejností s cílem poskytnout další podklady pro lepší práci s in-store komunikačními médii.

Realizátoři průzkumu věří, že tento projekt přispěje k dalšímu zvýšení důvěry v  komunikační nástroje v místě prodeje a budou získány nové znalosti, které povedou k efektivnějšímu fungování této významné oblasti marketingové komunikace.

Daniel Jesenský
Daniela Krofiánová

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙