Tucet doporučení pro efektivní In-store komunikaci na kosmetiku a péči o pleť

Ze studie Shop! Global Network & POPAI Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics vyplynulo také 12 doporučení k tvorbě POP materiálů pro kategorii kosmetiky a péče o pleť.

Kosmetika a péče o pleť představují kategorie, kterým se dlouhodobě daří bez ohledu na finanční situaci na trhu. Budoucí předpovědi jsou jim nakloněny, i díky populačnímu růstu a ekonomickému rozvoji v Asii, Africe a na Blízkém východu. Poptávku po inovacích podněcuje jednak stárnoucí populace, která si chce zachovat mladistvost, jednak zvyšující se zájem mužů o svůj vzhled, specifické potřeby žen různé barvy pleti i zájem o veganské produkty.

 Byť jsou karty na kosmetickém poli mezi velkými hráči rozdány, přicházejí sem stále nové značky. Boj o pozornost nakupujících v místě prodeje je tedy značný a POP reklama v něm sehrává zásadní roli. Její funkce je především navigační. Nicméně představuje ještě jednu klíčovou výhodu – pokud spotřebitelům poskytne možnost produkt si vyzkoušet, dokáže přitáhnout lidi i do kamenné prodejny. Pro kosmetiku a péči o pleť je tak místo prodeje příležitostí, jak podpořit uvedení nových produktů i promoční akce.

 Podle studie Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics, kterou ve 13 zemích včetně České republiky realizovala odborná asociace Shop! Global Network a POPAI, se ve zkoumaných 177 obchodech, nacházejí častěji permanentní než dočasné stojany. Ze 42 různých druhů POP materiálů žádný nedominuje, což jen dokazuje rozmanitost prezentace v této kategorii.

 K podpoře vystavení kosmetických produktů připadá v průměru na obchod 25 různých prostředků, z čehož jen malé procento (3,3 %) tvoří digitální obrazovky. Jen velmi omezeně je zatím využívána virtuální či rozšířená realita. Naopak osvětlení je pro prezentaci zásadní, protože dokáže přitáhnout pozornost. Důraz je dále u stojanů kladen na barvy (zejména bílou nebo černou), branding i jasné sdělení nejčastěji s lifestylovými fotografiemi.

 Ze zjištění studie vznikla i tato doporučení pro značky a maloobchodníky k tvorbě a implementaci in-store komunikace:

12 doporučení Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics

1. Značky musí spolupracovat s obchodníky

 Spolupráce zadavatelů s retailery je pro úspěch POP reklamy zásadní. Retaileři totiž do značné míry ovlivňují podobu POP materiálů, když určují například jejich maximální velikost i branding. Zadavatelé tak musí znát pravidla i specifika obchodníků, aby byli schopni včas vyrobit vhodný reklamní materiál. Zároveň by si měly obě strany upřesnit, kde na prodejní ploše bude materiál nejlépe umístěn.

 

2. Design má odpovídat správnému publiku

 Design POP materiálů by měl odpovídat definici cílové skupiny zákazníků. Proto by měly značky přesně vědět, komu své produkty prodávají.

 

3. S dodavateli je třeba táhnout za jeden provaz

 Pro podporu prodejů se vyplatí spolupracovat s dodavateli, kteří běžně investují nemalé prostředky do poznávání zákazníků. Společné vědomosti dokážou přinést významné přidané hodnoty.

 

 4. Zkušenost je nade vše

 Příležitost POP médií je také ve schopnosti nabídnout zážitek. Zrcadla, testovací stanice, technologické aplikace s rozšířenou realitou, vícesmyslová stimulace by tak určitě měly být jejich součástí. Právě možnost vyzkoušet si produkt na místě a multisensorická zkušenost odlišuje kamenné prodejny od jejich online konkurence.

 

5. Jedna velikost většinou nesedí všem

 Vždy je potřeba pomýšlet na varianty POP materiálů s ohledem na různé retailové koncepty a styl i velikost prodejen.

 

6. Osvětlení je klíčové

 Osvětlení dokáže přilákat nakupujícího do kategorie i zviditelnit v jeho očích drobné produkty. Spolu s pohybem umí zákazníka motivovat, aby danému stojanu věnoval svou pozornost.

 

7. Digitální obrazovky je potřeba používat uvážlivě

 Prostřednictvím digitálních obrazovek lze vnést do místa prodeje světlo, pohyb, výběr produktů i tipy a informace o nabídce. Zároveň je tímto způsobem možné propojit in-store prezentaci s nadlinkovou kampaní, nebo on line prodejem. Nicméně i zde platí, že na prvním místě by měly být především potřeby a očekávání nakupujících.

 

8. Udržujte rovnováhu mezi sdělením a zásobami

 Mít dostatek produktů na regále je určitě lákavé. Nesmí se však zapomínat i na komunikaci produktových informací, zejména v případě nových nebo komplexních produktů.

 

9. POP média musí umožňovat jednoduchý nákup

 Druhotná vystavení by měla být uzpůsobena k jednoduchému nákupu, tedy umožňovat přehledné a uspořádané vystavení produktů a snadnou manipulaci s nimi. V neposlední řadě by i doplňování zboží a udržování vystavení v dobrém stavu nemělo činit personálu prodejny zbytečné potíže.

 

10. Vyrábějte odolné aplikace

 Ať už permanentní nebo dočasná, POP média by měla být odolná. Především ta určená jen ke krátkodobému vystavení by měla být i snadno sestavitelná, aby s nimi dokázali snadno a bez problémů pracovat i zaměstnanci prodejny.

 

11. Držte komplikovanost na minimu

 I při prémiovém vzhledu by POP materiály neměly být jakkoli komplikované. Také za účelem snížení nákladů na výrobu i dopravu by se designéři měli obejít bez zbytečností.

 

12. Zhodnocujete a revidujte

 POP aplikace by měly podléhat pravidelnému vyhodnocení, které posoudí, co funguje a co by se mělo zlepšit.


 Daniel Jesenský


 V případě zájmu o podrobnější výstupy z výzkumu Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics kontaktujte kancelář POPAI Central Europe.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙